Alzira retira 1200 carpes exòtiques a les basses de la Murta

0
406
Treballadors retirant les crpes

L’Ajuntament d’Alzira va portar a terme, ahir, les tasques de retirada de les carpes exòtiques de les dos basses de l’entorn del monestir de la Murta. Ha estat un treball portat a terme per la Regidoria de Medi Ambient, Agricultura i Transició Ecològica amb la col·laboració del Servei de Vida Silvestre de la Direcció General del Medi Natural de la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica.

El passat estiu els tècnics municipals de Medi Ambient van detectar un increment considerable en la població de carpí daurat (Carassius auratus) a les basses, i igual que els darrers anys, sol·licitaren la intervenció de les brigades de vida silvestre a la Conselleria per a controlar-ho.

Es varen retirar aproximadament 1200 carpes mitjançant la tècnica de pesca elèctrica i prèviament a la operació de captura es retiraren els exemplars de Gripau comú (Bufo spinosus) de les basses per a no afectar-los.

El regidor de Medi ambient, Agricultura i Transició Ecològica, Pep Carreres, ha declarat que “és molt important conscienciar als visitants del paratge de la Murta en este aspecte. El que pot paréixer un fet innocent com és deixar estos peixos a una bassa pot derivar en un important impacte per a les espècies autòctones com el gripau comú.

Aproximadament cada dos anys estem repetint l’operació per a preservar les poblacions del gripau, i encara que hem instal·lat senyals d’avís al costat de les basses i els nostres treballadors ambientals ho advertixen quan ho detecten, la població de carpí daurat persistix en el temps i és difícil d’erradicar”.

Per a l’eliminació de les carpes és necessari buidar les basses, per eixe motiu es va decidir actuar a l’hivern per raons de prevenció d’incendis però sempre abans de l’aparellament i la posada d’ous dels gripaus prevista al febrer, per tal de no interrompre el cicle vital de l’amfibi autòcton.

El carpí daurat és una espècie exòtica que desplaça les poblacions del Gripau comú autòcton, pel fet que s’alimenta de les postes d’estos, podent fer desaparèixer les amenaçades poblacions de gripau comú que actualment existeixen a la Murta.