Compromís lamenta que el govern de l’Alcúdia no haja admés cap de les seues propostes

0
270
Vero Roig portaveu municipal de Compromís

Per primera vegada en molts anys Compromís per l’Alcúdia va votar en contra del pressuposts municipals per a 2020 en no ser considerades cap de les propostes presentades

 

Un total d’11 propostes foren presentades per Compromís als pressuposts de 2020 i, malgrat que el Partit Socialista va agrair que es presentaren, en contraposició al PP que no va fer-ho, no va acceptar cap d’elles, quan algunes representaven quantitats modestes.

 

En el pressupost municipal apareix una partida de 452.000 euros amb la denominació de “Inversions diverses 2020” que va ser qualificada per la portaveu de Compromís, Vero Roig, com un gran forat negre, ja que és la primera vegada que una partida d’inversions de quasi mig milió d’euros s’aprova sense concretar les inversions corresponents.

Això obligarà a realitzar modificacions de crèdits cada vegada que es vulga realitzar una actuació. L’equip de govern va justificar que dins d’aquesta partida 300.000 euros anirien els pressuposts participatius però que encara no havien calculat el seu cost, malgrat haver finalitzat fa 20 dies les votacions. Finalment va indicar el cost aproximat dels mateixos, encara que no es va incorporar al pressupost, com volia Compromís, ni es van donar explicacions dels 152.000 euros restants.

Escola Infantil i Biblioteca 

Compromís va proposar la creació d’una altra plaça de Tècnic per a l’Escola Infantil, a més de la que es crearà per atendre la nova aula que s’està construint prevista en l’anterior legislatura. Segons Vero Roig, aquesta plaça és necessària ja que en setembre l’escola infantil que comptarà amb 8 aules i una capacitat de 120 alumnes, sols tindrà una mestra de suport, la directora, quan en el segon cicle d’infantil hi ha un mestre de suport per cada 3 aules.

 

Igualment es proposà la creació d’una nova plaça de Tècnic per a la Biblioteca ja que, donada la baixa per malaltia del titular, aquesta es troba atesa per persones que accedeixen de manera temporal i la Biblioteca de l’Alcúdia hauria de tindre al front dos professionals.

 

Altra proposta de Compromís va ser la d’augmentar 6.000 euros la partida del Consell d’Entitats Ciutadanes, de la que se subvencionen 17 associacions distintes i que es troba congelada des de fa anys.

 

En el capítol d’inversions Compromís va reclamar que no se suprimira la partida de 28.000 euros destinada a la millora de reciclatge, separació selectiva de residus i actuacions ambientals, una partida creada en la passada legislatura i a la que es destinaven, de manera finalista, els diners que ingressava l’ajuntament per recollida de paper o d’envasos.

 

També es reclamà que es creara una partida per fer inversions en matèria de mobilitat, necessàries en una situació d’emergència climàtica, per reduir les emissions de CO2 produïdes pel transport. L’equip de govern va dir que ja s’anaven a invertir diners en l’eliminació de barreres arquitectòniques, sense adonar-se que la proposta de Compromís parlava de mobilitat, no d’accessibilitat.

 

Altres propostes de Compromís demanàvem que l’augment que tindrà per a 2020 el personal de l’Ajuntament fora el mateix que els càrrecs de confiança política al que s’augmentarà un 9%. També es proposà que s’augmentaren les partides de joventut, igualtat i promoció del comerç,   que enguany han estat molt justes. Finalment es reclamà que les quantitats suprimides en diverses partides destinades a l’Escoleta Infantil foren incrementades en la partida general d’Educació, per tal de que els diners globals destinats a educació es mantingueren.