A la Ribera s’experimentarà un projecte per a reduir el volum de residus domèstics

0
848

Llançament del projecte MED-InA

El Consorci de la Ribera participa a aquest projecte per impulsar la economia circular a la Ribera a través de l’adopció i implantació d’una estratègia de “Zero Residus”.

A finals del darrer mes de novembre el Consorci de la Ribera va participar a Marsella a la reunió de llançament del projecte MED-InA (acrònim de, “Mediterranean Integrated Alliance on Waste for cities and citizens”) que pretén impulsar l’economia circular a pobles i ciutats del Mediterrani amb l’adopció de mètodes de baix cost per al tractament dels residus municipals.

El projecte MED-InA persegueix reduir el volum de residus domèstics generats per la ciutadania promovent la reducció, reutilització i el reciclatge de residus així com la correcta gestió d’aquests.

Aquest projecte es desenvoluparà en un dels pobles de la Ribera, municipi on es dissenyarà un pla local de residus per aconseguir reduir la quantitat de residus generats a les vivendes que finalment acaben en un abocador. Per aconseguir-ho, es ficarà en marxa una experiència pilot on 2000 llars rebran assessorament personalitzat i periòdic en quant a la gestió de residus, així com ferramentes per a una correcta gestió dels mateixos, com per exemple serveis pilot de compostatge comunitari i casolà.

Al projecte MED-InA, a més del Consorci de la Ribera, hi participen AVITEM (França), la Universitat Americana de Beirut (el Líban), la ciutat d’Irbid (Jordània), la Universitat Jordana de Ciència i Tecnologia (Jordània) y la ciutat de La Marsa (Tunísia).

El projecte MED-InA té una durada de 36 mesos i està subvencionat per la Comissió Europea a través del programa ENI CBC MED. http://www.enicbcmed.eu/index.php/projects/med-ina