Concentració a l’Hospital per la dignificació de les professions sanitàries

0
139

És necessària una actualització de les qualificacions i classificacions professionals en el sector sanitari. Encara que han passat més de 40 anys, la realitat que viuen els professionals de la sanitat és que segueixen subjectes en les seues funcions i qualificacions professionals a una normativa de 1970, malgrat tots els avanços científics que s’han tingut i que han obligat a les diferents categories professionals ha anar adaptant-se a les actuals necessitats dels pacients i la moderna tecnologia sanitària.

Si bé la promulgació de l’Estatut Marc de l’Personal Estatutari dels serveis de salut (Llei 55/2003, de 16 de desembre) va derogar els antics estatuts abans esmentats, no així els seus apartats referents a les funcions de cada categoria, que continuen encara vigents ( segons la Disposició Transitòria Sisena de l’esmentada llei).

 Les mobilitzacions realitzades per CCOO  per aquest motiu han segut moltes durant aquestos anys, la darrera és que la FSS-CCOO ha portat els Ministeris propostes que donen una resposta global al marc de les qualificacions i classificació professional que es corresponda amb els avanços produïts en el sector sanitari.

Zeladors-es que ja fa temps que han deixat enrere les funcions que els reconeixien en els anys 70 i que avui haurien de ser personal sanitari qualificat. Personal administratiu que han hagut d’adaptar-se a les noves tecnologies sense que se’ls reconega ni els coneixements ni la classificació professional, i així els TCAE, els T. Especialistes, infermeria i facultatius que són personal cada vegada més especialitzat i que la normativa vigent no els reconeix ni la formació ni les noves funcions realitzades.

Estem en un moment de cansament dels professionals sanitaris i exigeix realitzar mobilitzacions a nivell estatal per a demanar que en el govern de l’Estat es prengen de manera urgent  les disposicions necessàries per donar resposta a tots els col·lectius que integren el Sistema Nacional de Salut (SNS).

 

Hui la federació de sanitat de CCOO ha realitzat concentracions a nivell estatal en tots els centres sanitaris, entre ells l’Hospital de la Ribera i el CSI de Sueca. I el dia 30 de novembre acudirem massivament  a la manifestació que CCOO ha convocat a Madrid.

Les i els professionals del Sistema Nacional de Salut han aguantat 40 anys, però ja han dit prou.

Secció Sindical de CCOO