La Fira Modernista va augmentar en un 72% la clientela de l’hostaleria de Carcaixent

0
282
  • És una de les conclusions de l’estudi de l’impacte econòmic i del nombre de visitants realitzat per la Universitat de València

La Fira Modernista suposa un important element de dinamització de l’hostaleria local i el turisme. Esta és una de les conclusions de l’estudi realitzat la passada edició de la Fira Modernistaper valorar, entre altres, el nombre de persones que van visitar Carcaixent el cap de setmana del 7 al 9 de juny i l’impacte que va tindre l’esdeveniment sobre l’economia de la localitat

L’estudi ha estat realitzat pel Grup d’Investigacions en Processos Electorals i Opinió Pública de la Universitat de València baix la direcció de Jose Manuel Pavía. El treball de camp per recollir les dades en què es basen tots els resultats es va realitzar durant els caps de setmana anterior i posterior a la Fira i el de la pròpia Fira, quan es va realitzar el treball més intens.

40.000 visitants

Les conclusions de la investigació indiquen que les estimacions del nombre de persones que van acudir a Carcaixent es va situar en prop de 40.000 repartides de la següent manera: 7.869 (± 1.034) persones el divendres, 20.262 (± 5.621) persones el dissabte i 11.440 (± 3.205) persones el diumenge.

Del total de persones visitants, resulta molt interessant el percentatge de residents fora de Carcaixent, que se situa en alguns punts del cap de setmana al voltant del 60%. En quant a este tipus de visitant, més d’una quarta part de les persones no residents en la localitat no l’havien visitada anteriorment.

En quant a l’impacte de la Fira sobre el sector de l’Hostaleria, segons les dades analitzades, de mitjana es va incrementar la clientela dels establiments d’hostaleria de Carcaixent en un 72%, tot i que l’impacte, però, va ser molt desigual per zones sent molt destacable l’augment de clientela en les zones d’influència de l’esdeveniment on l’increment se situa en un 110%. Com a mitjana, la despesa per càpita en menjar va ser de 13.7 € i 9,9 € en beguda fins al moment de l’entrevista, que donat el disseny mostral extrapolaria al doble com a estimació de la despesa final per visitant en el conjunt de la Fira.

L’enquesta també preguntava sobre el grau d’acceptació de la programació i les activitats de la Fira. Així, segons deixen veure els resultats, totes les activitats organitzades a la Fira són altament valorades per les persones visitants a més, en gairebé tots els casos les qualificacions arriben a l’excel·lent.

Solament les activitats gastronòmiques registren una puntuació per sota del excel·lent encara que amb una nota mitjana equivalent, en base 10, de 8.8 punts. L’organització, horaris d’activitats i informació i tracte rebut també reben qualificacions excel·lents, amb la valoració sobre el treball del voluntariat tocant la perfecció (4.9 sobre 5).

El comerç és l’únic ítem que presenta una valoració més baixa, en qüestions com l’adequació, la quantitat i el preu obté un 2.5 sobre 5 (en una escala de valoració d’1 a 5). En qualsevol cas, l’oferta global de la Fira, també la comercial és valorada com a excel·lent (nota mitjana 4.5 sobre 5) i en termes d’ambientació com espectacular (4.9 sobre 5), amb gairebé el 90% atorgant la màxima puntuació en esta dimensió.

El treball de camp per recollir les dades en què es basen tots els resultats que es presenten en el document es va estendre durant els caps de setmana anterior i posterior a la Fira i el de la pròpia emprant-se una metodologia novedosa. Jose Manuel Pavía, investigador principal, ha explicat que un dels objectius de l’estudi era poder disposar d’una estimació del nombre de visitants que van acudir a la Fira, fet que suposava una dificultat, «existeixen mètodes per explicar, per exemple, el nombre de persones que van a un espectacle musical o una manifestació, però per a un esdeveniment obert que es desenvolupa durant diversos dies no hi ha metodologia en la literatura científica.

Per respondre a esta qüestió, per tant, vam haver de desenvolupar una nova metodologia basada en els desplaçaments en vehicles». Segons s’ha avançat des del Grup d’Investigació, els detalls tècnics del treball realitzat seran publicats en una revista científica en els propers mesos.

Jose Manuel Pavía també ha assenyalat la incidència d’estos estudis per rellançar esdeveniments, «l’anàlisi de les respostes realitzades per les persones que van ser entrevistades revela, d’una banda, que hi ha estratègies de comunicació que funcionen i que tenen un impacte en el nombre de visitants i, d’altra banda, també revela que, des del punt de vista d’oferta, la Fira presenta punts forts, que poden ser reforçats, i aspectes de millora, que haurien de ser corregits».

Jose Manuel Pavia també ha destacat que la Fira té un impacte potencial no menyspreable en termes econòmics i apunta que hi ha fins i tot marge perquè les persones emprenedores sàpiguen identificar les oportunitats i actuen en conseqüència buscant nous nínxols com, per exemple, oferint llocs per a poder passar la nit o explotant nous productes comercials.

Per a la Regidora de Turisme, Paula Lozano, este informe ha servit per a reforçar el concepte que es tenia de la Fira com a element de dinamització del turisme i l’economia local, «ens ha servit per confirmar que anem pel bon camí, però sobretot per conèixer quins aspectes hem de millorar com, per exemple, oferir més activitats per a públic infantil i jove i continuar treballant per tal que la Fira siga un esdeveniment que pose a Carcaixent en el mapa turístic, no solament al mes de juny, si no la resta de l’any. Tenim molt que oferir i estem en condicions de fer-ho», ha conclòs la regidora.