La inundació d’Alzira fa tot just 96 anys

0
221
Alzira el 31 d'octubre de 1923

Els 30 i 31 d’octubre «va ocorrer a Alzira»:

En 1.923 el Xúquer inundà la ciutat. El nivell de les aigües depassa el nivell en 40 centímetres la inundació del 1.884 i en alguns punts de la població aplega al matix nivell que del 1.864. No es va produir cap desgracia personal. Els barquers amb les seues barques areneres, i exposant les seus vides, salvaren a molts veïns que corrien perill de ser arrossegats per la corrent. Es van ocasionar greus desperfectes al camp, arruïnant collites i camins rurals.
L’Ajuntament va acordar sol·licitar als poders públics una indemnització de 50.000 pesetes amb les que atendre part de les despeses que necessariament es van tindre que realitzar, així com que es construïra per part de l’Estat el malecó que constituix la segona part de les obres de defensa d’Alzira contra les inundacions.

Arxiu Municipal d’Alzira