El degà d’Alzira reivindica el «retorn» del Jutat del Penal durant la inauguració de la nova seu

0
300
Agustin Ferrer en el Saló de Sessions durant el seu discurs inaugural
Lletrats en les noves instal.lacions del col.legi

Agustin Ferrer ha reclamat, a més, la instal.lació d’un Punt d’Encontre Familiar

Un llibre recollirà els 175 anys de història del Col.legi d’Advocats d’Alzira

El veterà Col.legi d’Advocats d’Alzira, que l’any pròxim complirà 175 anys, ha estrenat hui unes modernes instal.lacions en l’edifici judicial que alberga els jutjats nº 4,5 i 6 de la capital de la comarca

Un solemne acte, celebrat en el Salo de Sessions municipals, als que han acodit, el senador Fernando de Rosa, l’alcalde d’Alzira Diego Gómez, així com, el president del Consell Autonòmic del col.legis d’advocats Antonio Esteban, la degana del col.legi de València Auxiliadora Borja, distints membres de la corporació, a més de nombrosos lletrats adscrits a este col.legi fundat l’any 1.845.

El degà del col.legi, Agustin Ferrer ha aprofitat l’ocasió per a fer dos reivindicacions importants, com son «el regrés del Jutja del Penal», que va se arrebatat a Alzira, així com la instal.lació d’un Punt d’Encontre Familiar «per a desatascar el Jutjat nº 3».

Ferrer ha resaltat que «l’esforç de tots, junt la raó i la persistència ens conduiran a l’èxit», al temps que anunciava l’edició d’un llibre que recollirà la història del Col.legi d’Advocats d’Alzira, junt a una ampla programació per a commemorar el 175 aniversari.