La Unió denuncia que les primeres compres de caqui en el camp es fan a «resultes»

0
399
Comença la campanya del caqui

La previsió de collita serà major a la passada que va ser bastant anormal i en semblants termes a la de fa dues campanyes

LA UNIÓ de Llauradors observa en aquest inici de la campanya escasses operacions de compres de caqui en el camp i la major part mitjançant la fórmula coneguda en el sector com “a resultes” o “a comercialitzar” i ja ha denunciat els fets a l’Agència d’Informació i Control Alimentaris (AICA), dependent del Ministeri d’Agricultura, qui ja ha transmés que realitzarà les comprovacions oportunes per a detectar possibles incompliments.

L’organització agrària destaca en l’escrit remés a la AICA que diverses empreses estan generalitzant, suposadament, aquesta situació d’ofertes de compra de caqui sense la mediació d’un contracte i sense un preu pactat.

Davant això, LA UNIÓ insta a la AICA perquè inicie els controls i inspeccions requerits per a comprovar el compliment de l’existència de contractes per escrit i, si és el cas, del compliment del seu contingut, en la compravenda de caqui durant aquesta campanya de recol·lecció i comercialització. Pensa LA UNIÓ que aquestes actuacions podrien estar presumptament vulnerant la Llei 12/2013, de 2 d’agost, de mesures per a millorar el funcionament de la cadena alimentària.

Collita de tornada a la normalitat

La producció de caqui tornarà a la normalitat -si la climatologia no ho impedeix- després de la catastròfica campanya passada. Les estimacions de LA UNIÓ preveuen uns 400 milions de kg, un increment notable sobre l’anterior que va tindre una producció anormalment baixa, però a penes un 3% superior a la de 2017 que va ser de 385 milions de kg.

El sector coincideix que la fruita és de molt bona qualitat i té un calibre ideal per a què no hi haja excessius destríos que al final pogueren provocar que els ingressos, encara que amb preus relativament bons, foren ruïnosos.

També es coincideix en un augment de la demanda tant en el mercat estatal com europeu, i fins i tot en altres països en els quals fins ara tradicionalment no estava molt present com és el cas de la Xina, l’Índia, el Canadà o els EUA. Cal destacar que les campanyes de promoció realitzades per la DO Kaki de la Ribera, amb diners aportats pels productors acollits a la marca i del qual s’aprofita tot el sector, continuen funcionant bé.

LA UNIÓ considera que amb un augment del consum i unes produccions normals seria lògic pensar que el preu a percebre pel llaurador se situara en valors superiors com a mínim als 40 cèntims per kg. No obstant això, lluny de situar-se en eixa xifra, les cotitzacions publicades per la Conselleria d’Agricultura les situen en una forqueta d’entre 24 i 34 cèntims per kg, un 25% inferiors als preus fixats en la mateixa setmana de la campanya anterior.

El responsable del sector del caqui, Eduard Esparza, considera que es donen tots els condicionants perquè tinguem una campanya bastant millor que la passada i “no entenc com les compres es plantegen com una espècie d’o el prens o el deixes que provoca el nerviosisme entre els llauradors”.

El responsable del caqui de LA UNIÓ recomana no posar-se nerviós i no regalar la fruita. “Disposem de tractaments per a retardar la recol·lecció que ens poden donar un major marge de maniobra”, assenyala i incideix que “es denuncie qualsevol intent de compra a resultes ja que és important desemmascarar a aquells comerços que no solament estan fent presumptes il·legalitats, sinó que també estan desacreditant a tot el col·lectiu que en línies generals fa les coses bé i serioses però que es veuen arrossegats per les pràctiques deshonestes d’uns quants. Únicament perdent la por, sent valents i estant units podrem aconseguir que la viabilitat del caqui siga una realitat futura i no, com altres productes, un record del passat”, conclou Esparza.