Per una transició ecològica, justa i sostenible / Fernando Pascual

0
315

Els socialistes alzirenys estem conscienciats amb la necessitat de cuidar i protegir el nostre entorn i fer front al canvi climàtic. Per ixe motiu sabem que el nostre planeta, així com les persones, éssers vius i els ecosistemes es troben en perill degut a la crisi climàtica que estem vivint. Els informes sobre l’estat de la biodiversitat i sobre l’escalfament global alerten de l’inici de l’extinció d’una gran part dels ecosistemes terrestres i l’amenaça per l’activitat humana a un milió d’espècies. Per eixe motiu, el socialistes alzirenys ens hem sumat a esta declaració d’emergència climàtica, convençuts de la importància de cuidar el planeta.

Cert és que existeix un gran desconeixement del que és el canvi climàtic en realitat, bé per excés d’informació, inexactitud en les fonts o per desinformació interessada, la qual cosa dóna origen a una sèrie de falsos mites sobre el canvi climàtic. Cal saber del què parlem, per això és necessari aclarir dos conceptes que, si bé estan estretament relacionats, amb freqüència es prenen de manera errònia com a sinònims: el canvi climàtic i el calfament global. Existeix una gran diferència: el calfament global és la causa del canvi climàtic, és a dir, l’augment de la temperatura del planeta provocat per les emissions a l’atmosfera de gasos d’efecte d’hivernacle derivades de l’activitat de l’ésser humà, estan provocant variacions en el clima que de manera natural no es produirien.

El govern socialista de Pedro Sánchez ha presentat l’avantprojecte de llei del Canvi Climàtic i Transició Energètica, el qual té per objecte assegurar el compliment dels objectius de l’Acord de París, accelerar la plena descarbonització de l’economia espanyola de manera que es garantisca l’ús racional i solidari dels nostres recursos i la implantació d’un criteri de desenvolupament sostenible que genere ocupació de qualitat. Un model socioeconòmic sense emissions de gasos d’efecte d’hivernacle; protecció del medi ambient, i aplicació del principi de qui contamina ha de respondre dels seus incompliments econòmicament; solidaritat entre persones i territoris; protecció de la salut; protecció de col·lectius vulnerables, amb especial consideració a la infància, igualtat entre dones i homes; i la millora de la competitivitat dels nostres sectors productius.

En este avantprojecte de llei s’estableixen els següents objectius nacionals per a l’any 2030 a fi de donar compliment als compromisos: reduir les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle del conjunt de l’economia espanyola en, almenys, un 20% respecte de 1990. Aconseguir una penetració d’energies d’origen renovable en el consum d’energia final d’un 35%. Obtenir un sistema elèctric amb almenys un 70% de generació a partir d’energies d’origen renovable. Millorar l’eficiència energètica disminuint el consum d’energia primària en almenys un 35% respecte a la línia de base conforme a normativa comunitària.

Des del PSOE treballarem per aconseguir que en 2050 es complisquen els compromisos internacionalment assumits, on les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle del conjunt de l’economia espanyola es puguen reduir almenys en un 90% respecte de l’any 1990, amb un sistema elèctric basat exclusivament en fonts de generació d’origen renovable.

Els socialistes alzirenyes vegem la necessitat que als pressupostos municipals tinguen o es doten de recursos per contribuir als objectius establerts en matèria de canvi climàtic i la transició energètica, d’acord amb la metodologia i els terminis establerts reglamentàriament. A més som conscients que la Comunitat Valenciana en general i la nostra ciutat en particular està situada en un territori molt vulnerable al canvi climàtic. On destaquen l’augment general de les temperatures, la disminució de les precipitacions, i els nous fenòmens meteorològics com les gotes fredes que provoquen el desbordament de barrancs i inundacions. També l’aparició d’espècies invasores noves, de plagues i de malalties noves o l’augment de la intensitat dels esdeveniments extrems, com per exemple onades de calor. La Terra ja s’ha calfat i refredat en altres ocasions de forma natural, però la veritat és, que estos cicles sempre havien sigut molt més lents, necessitant milions d’anys, ara els temps no són els mateixos.

Per això hem de conscienciar-nos i combatre al canvi climàtic. Cal potenciar l’educació ambiental a la ciutadania i la conscienciació de la societat, és necessari un canvi de costums, de formes de producció, de consum i fins i tot d’oci. En definitiva, és imprescindible un canvi en la forma de ser i viure mitjançant la sensibilització, per a aconseguir el canvi social necessari.

Fernando Pascual Moscardó

President PSOE Alzira