Compromís assegura que la modificació de les plusvàlues a l’Alcúdia afavorix als hereus de diverses vivendes

0
342
La portaveu de Compromís Vero Roig durant la seua intervenció

 

La proposta del PSOE aprova una bonificació  del 95% per a tota classe d’hereus, quan la llei d’hisendes locals diu que ha de ser per als familiars en primer grau

 

Compromís proposa que la bonificació sols s’amplie a la vivenda habitual encara que no es viva en ella

 

Compromís considera que, si ha millorat la situació econòmica, no siguen els que més tenen els que es beneficien, proposant que fora l’IBI l’impost a rebaixar que afecta a la gran majoria

 

En el plenari celebrat ahir es va aprovar una moció del PSOE en la que la bonificació del 95% de l’Impost de Plusvàlua s’estén no sols a la vivenda propietat de la persona que ha faltat, sinó a totes les vivendes que aquesta persona posseïa. I segons la proposta, aquesta bonificació s’estendria, no sols als familiars en primer grau, sinó a tots els hereus. Així podrien tindre la bonificació del 95%, familiars llunyans, amics i amigues, empreses, associacions, o fins i tot, un banc, si fora l’hereu, el que no deixa de ser sorprenent i molt poc social.

La portaveu de Compromís Verònica Roig va advertir, en vàries ocasions, que la modificació proposada no és legal, no s’ajusta al que diu la llei, ja que la Llei d’Hisendes Locals diu clarament que la bonificació del 95% és “a favor dels descendents i adoptats, els cònjuges i els ascendents i adoptants.”, és a dir a familiars en primer grau i no a tota classe d’hereus.

Compromís ha reclamat que es detalle la repercussió econòmica que tindrà aquesta pèrdua d’ingressos i com va a compensar-se, ja que en l’informe econòmic no figura cap càlcul al respecte. No obstant, segons els nostres càlculs, estaríem parlant de quantitats elevades.

Per altra part Compromís ha criticat que no s’haja volgut esperar a octubre per a modificar l’ordenança per a que entre en vigor en 2020, ja que dins del mateix any fiscal de 2019 unes persones no hauran pogut acollir-se a la nova ordenança i altres sí, el que no deixa de suposar un greuge comparatiu.

 

Vero Roig ha proposat que sols s’amplie la bonificació del 95% per als familiars en primer grau quan es tracte de la vivenda habitual, visquen o no en el mateix domicili, quan ara la bonificació està restringida als familiars que conviuen.

 

La regidora de Compromís ha manifestat el seu desacord en que aquesta bonificació del 95% de l’impost s’amplie a totes les vivendes que la persona que haja mort dispose, ja que si hi ha marge per a baixar moderadament alguns impostos, en base a una millor situació econòmica per la reducció del deute, Compromís considera que eixa rebaixa hauria d’aplicar-se a impostos que afecten a la gran majoria de famílies i ciutadans, com és el cas de l’IBI, mentre que aplicar-la, a qui haja heretat vivendes distintes de l’habitual, que poden ser moltes vivendes, afecta a una xicoteta part de la població, que seria la que es beneficiaria. No seria per tant una decisió molt social, sinó que beneficiaria a sectors amb un patrimoni important.

 

Finalment, ha manifestat, que Compromís està en desacord amb que la bonificació s’amplie a tota classe d’hereus i no sols al familiars en primer grau, en primer lloc perquè estaríem bonificant amb un 95% per exemple a un banc, una empresa o una societat al que s’haja deixat l’herència i en segon lloc perquè no és legal, la llei diu clarament que per a rebre la bonificació del 95% has de ser familiar en primer grau.

El PP ha votat en contra per motius contraris als de Compromís, ja que ells són partidaris de la supressió total d’aquest impost.