Mancança de civisme a Alzira / Opinió: Fernando Pascual

0
459
Un dels abocaments incontrolats d'Alzira

Una ciutat és el reflex de totes i tots els que l’habitem

Alzira patix una mancança de civisme en l’àmbit de la deposició del fem. Moltes zones de la nostra ciutat, especialment els polígons industrials, es convertixen en abocadors incontrolats. Enderrocs, deixalles o el fem domèstic formen part de la imatge d’Alzira, més sovint del que caldria, i això no es pot permetre.

Cal treballar per conscienciar la població de la importància de cuidar i gestionar el tema del fem. Hem d’aprendre a fer-ho. S’han realitzat una gran quantitat de campanyes des de l’Ajuntament per educar-nos en matèria de fem, de reciclatge…

Alzira és una ciutat amb una àmplia possibilitat d’acollir-se a les diverses maneres a l’hora de desfer-nos de deixalles o fem: servei de recollida gratuïta de cartó comercial, amb la finalitat de millorar la imatge de la ciutat i evitar l’acumulació de caixes de cartó a voltant dels contenidors, a més d’alliberar capacitat als contenidors blaus per a la recollida del paper i cartó generat en l’àmbit domèstic.

Servei municipal d’arreplega de trastos. Un servici que, amb avís previ dels ciutadans, es dedica a retirar tots els efectes voluminosos rebutjats i dipositats a la via pública, i es retiren també dels carrers tots aquells efectes abandonats de manera indiscriminada i fruit de l’incivisme. A estos serveis esmentats cal sumar en primavera i estiu el d’arreplega de poda domiciliària i residus vegetals. Sols cal telefonar al 962417454 perquè ens faciliten el dia i l’hora de recollida.

Pel que fa als enderrocs, cal dipositar-los a l’ecoparc, per evitar així deixar-los abandonats en qualsevol solar o zona fora del nucli urbà. Si no es fa així, les sancions poden arribar fins als 3.000 euros. Hem d’esborrar la imatge dels abocadors incontrolats del terme municipal disseminats en diverses zones com la Portella de Severino, el Racó de les Vinyes, el Pont de l’Estret, la Garrofera, o els Tolls.

El civisme deu imperar, sobretot quan des de la Regidoria de Serveis i Obres Públiques de l’Ajuntament es dona la possibilitat d’acollir-se als diversos serveis que s’oferixen per tal de mantindre neta la nostra ciutat, la qual cosa passa per la col·laboració de totes i tots. Depén de nosaltres, ens hem de conscienciar i treballar per una ciutat més neta i sostenible. Tenim tots els mitjans possibles per a poder fer-ho.

La nostra ciutat mereix veïns i veïnes compromesos en matèria de neteja, fem i reciclatge. Cuidem d’Alzira, treballem per ella. Una ciutat neta és el reflex de totes i tots els que l’habitem.

Fernando Pascual Moscardó

Regidor de Serveis i Obres Públiques