El Ple de la corporació d’Alzira aprova hui les retribucions dels 21 regidors

0
472
L'alcalde i els membres de la corporació al final de la investidura

El ple de la corporació municipal d’Alzira aprova hui la proposta d’alcaldia respecte a la fixació de retribucions i indemnitzacions als 21 membres del nou consistori.

Els regidors de l’equip de govern amb dedicació exclusiva són:

L’alcalde Diego Gómez 12 mensualitats més dos pagues extraordinàries a raó de 2.510,25€ mensuals que sument un total anual de 35.143,50 euros.

Els tinents alcaldes Sara Garés (1ª), Albert Furió (2º) i Isabel Aguilar (3ª) percebran 2.347,05€ mensuals més dos pagues extraordinàries de la mateixa quantitat sumen una retribució bruta anual de 32.858,70€.

Els regidors de l’equip de govern amb una dedicació parcial del 75% (30 hores setmanals) són:

Pep Carreres, Xavier Pérez i Fernando Pascual, cobraran 1.800 euros mensuals més dos pagues extraordinàries de la mateixa quantia amb una retribució bruta anual de 25.200€.

Els membres de l’equip de govern amb dedicació parcial del 50% (20 hores setmanals) són:

Marina Mir, Maria Calvo, Leticia Piquer i Gemma Alós cobraran 1.350 euros mensuals i una retribució bruta anual de 16.200 euros.

Els regidors de l’oposició amb una dedicació parcial del 37,50% (15 hores setmanals) són:

José Andrés Hernández, Bernardo Ríos, Maria Luisa Castells, Maria Luisa Escribá, Enrique Montalvá, Rubén Palau, Miguel Vidal i Clara Aledón, cobraran 12 mensualitats i una retribució bruta anual de 8.196,72 euros.

Per la seua part els regidors Alfred Aranda i Ricardo Belda que no cobren ni dedicació exclusiva ni parcial, per la seua condició de jubilats, percebran indemnitzacions per assistència efectiva, en el cas del Ple, Junta de Govern o Junta de Portaveus, a raó de 180 euros i de 91€ per assistir a les comissions informatives.

SUBVENCIÓ MENSUAL GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS

GRUP FIX NÚM. REGIDORS
IMPORT REGIDOR TOTAL: COMPROMÍS 200€ 9  70€  760 €

PP 200€ 6  70€  550 €

PSOE 200€ 3  70€ 340 €

C’s 200€ 2  70€  270 €

VOX 200€ 1  200 €