L’Alcúdia torna a augmentar el reciclatge de manera considerable

0
422

L’ALCÚDIA TORNA A AUGMENTAR EL RECICLATGE DE MANERA CONSIDERABLE

  • El reciclatge d’envasos i plàstics augmenta un 26% de gener a abril, i un 39% en els últims dos anys.
  • L’augment del reciclatge de paper i cartó ha sigut del 20%.

La campanya l’Alcúdia Recicla i la col·locació de nous contenidors que es va impulsar des de la Regidoria de Medi Ambient de l’Ajuntament de l’Alcúdia en aquesta legislatura està donant excel·lents resultats. Si la comparativa que es va fer a principis d’any ja treia com a conclusió l’important augment del reciclatge tant en envasos i plàstics com en paper i cartó, els resultats dels 4 primers mesos d’aquest any demostra un augment espectacular pel que fa a aquest reciclatge.

Entre gener i abril, el reciclatge d’envasos ha augmentat un 26%, en passar de 26.280 kg recollits en 2018 a 33.150 en 2019. En els últims 2 anys l’augment ha sigut d’un 39%. Pel que fa al reciclatge de paper i cartó, l’Alcúdia ha augmentat en els 4 primers mesos de l’any en un 20% en passar de 34.460 kg en 2018 als 41.200 en 2019.

La regidoria de medi ambient va llançar a finals de 2017 i durant 2018 una campanya per a impulsar el reciclatge entre el seu veïnat, apel·lant tant als beneficis per al medi ambient com a l’estalvi de diners que suposa reciclar, sota el hashtag #LalcúdiaRecicla.

En aquesta campanya es considera imprescindible aplicar la regla de les tres erres, no sols fent una bona separació dels residus i el seu reciclatge, sinó també la reducció i la reutilització dels diversos objectes i materials.

La campanya deia que ficant «cada cosa al seu lloc», que va ser el lema de la campanya, no sols protegim el medi ambient (preservant els arbres i els boscos del planeta, contribuint al fet que els mars i els oceans estiguen lliures de plàstics i reduint energia, aigua i matèries primeres) sinó que, a més, estalviem diners, ja que si reciclem bé el paper, el vidre i els envasos, es disminuirà el fem que entrarà en la planta i per tant el nostre rebut del fem. Per altra part el municipi recapta uns 30.000 euros anuals pel reciclatge del paper i els envasos, que l’Ajuntament destina, des de fa dos anys, a fins ambientals.

S’han col·locat 50 contenidors nous d’envasos, paper i vidre, en distints carrers del nostre poble i l’Ajuntament facilita gratuïtament paquets de bosses blaves (per al paper i cartó), grogues (per als envasos) i verdes (per al vidre) per als veïns i veïnes que les sol·liciten.

No obstant això, malgrat tot l’esforç, el nivell de reciclatge encara és insuficient, per a poder complir en les exigències europees, i en un futur caldrà no sols establir el 5è contenidor de matèria orgànica – que es podrà fer en quant estiga finalitzada la nova planta de compostatge del Consorci de Residus – sinó que caldrà implantar altres sistemes com la recollida porta a porta, amb la que sí que es podrà arribar als objectius de la Unió Europea de reciclar un 50% dels residus.