L’alcalde i la Federació d’AAVV d’Alzira proposen un pacte contra inundacions

0
507
El barranc de la Casella és clau a l'hora de resoldre la inundabilitat dels barris més baixos d'Alzira

«Es tracta de traure la confrontació de la campanya electoral i buscar el consens sobre les solucions i les infraestructures hidràuliques necessàries que eviten les inundacions al nucli urbà d’Alzira», és el que proposen tant la Federació d’Associacions de Veïns com l’alcalde Diego Gómez.

Per aixó la federació ha convocat als candidats a les municipals de totes les forces polítiques locals a un debat públic, el pròxim dijous, en la seu de l’associació de les Basses.
L’enginyer de Camins, Canals i Ports, Xavier Machí, autor de l’estudi d’inundabilitat del Pla General d’Ordenació Urbana (PGOU) d’Alzira, exposarà als assistents, un anàlisi de la siutació actual així com «les possibles solucions alternatives», segons fons de la pròpia federació veïnal.
Sobre la taula estarà la segona fase del canal de les Basses, l’ampliació del barranc de la Casella, en distints punts com el pont de Xàtiva, i el desviament de l’últim tram del barranc de Barxeta que obstaculitza el recorregut del Casella en direcció al Xúquer.
Les associacions de veïns són partidàries, a més de traure la problemàtica de la campanya electoral, «d’implantar les solucions el més aviat possible per desterrar, definitivament, les inundacions».