La nova imatge de la carretera d’Albalat

0
621

La renovada via de 20 m d’amplària reduirà la sinistralitat en la zona

I millora les possibilitats d’esta zona comercial, industrial i d’oci

L’actuació suposa la creació també de voreres amb arbrat en ombra, la construcció d’un carril per a vianants i ciclistes i la reordenació de la calçada

Les obres de condicionament de la travessia del polígon industrial Carretera d’Albalat, Fase I es troben pràcticament acabades.

Cal recordar que s’ha dut a terme una transformació del tram de carretera CV-505, comprés entre la rotonda de la intersecció amb la carretera CV-510, que conduïx a l’Hospital de la Ribera, i la rotonda de la intersecció amb l’avinguda dels Drets Humans.

El projecte, contempla l’ampliació a 20 metres de l’amplària total de la travessia. Açò suposa la creació de voreres amb arbrat en ombra a banda i banda, la construcció d’un carril per a ciclistes i vianants i la reordenació de la calçada, que passarà a comptar amb una amplària de 10 metres i estarà formada per dos carrils de 3,50 metres, separats per una mitjana d’un metre d’amplària i delimitats per vorals d’un metre a cada costat.
A més, es remodelaran les interseccions existents per a impedir els girs a l’esquerra i per a generar altres de noves per a facilitar la circulació dels vehicles pesants i autobusos, tot per augmentar la seguretat i disminuir el risc de sinistralitat.

Addicionalment, s’han reformat tots els serveis de sanejament, abastiment d’aigua, enllumenat i comunicacions, i s’ha completat la integració de la travessia en l’entorn urbà amb la plantació d’arbres i la instal•lació de mobiliari urbà.

Seguretat i comoditat

L’obra enllestida per la Diputació suposa una reordenació dels espais, amb itineraris diferenciats per a trànsit motoritzat, bicicletes i vianants, per tal de compatibilitzar els diferents usos que confluïxen en este tipus de trams urbans de les carreteres i incrementar-ne la seguretat i comoditat.

El tram de carretera condicionat ha viscut una transformació que l’integra en l’entorn en què està ubicat i millora les possibilitats d’esta zona comercial, industrial i d’oci.

Riberaexpress