El canal de les Basses d’Alzira pràcticament a punt

0
1051
Camí parale.l al canal que formarà part de l'Anell Verd

La conselleria de Medi Ambient dona estos dies els últims retocs al canal artificial de Les Basses destinat a evitar les inundacions en esta barriada d’Alzira, sens dubte la més castigada per les tempestes caigudes els darrers anys a la capital de la comarca.

Els treballadors de la Generalitat planten estos dies un bon grapat d’arbres al camí paral.lel al canal que formarà part, en breu, de l’Anell Verd projectat per la regidoria de Medi Ambient de l’Ajuntament d’Alzira.

Els treballs, iniciats a primers del passat mes de març, compten amb un pressupost de 1.324.495,26 euros i un termini d’execució de 9 mesos, encara que s’han endarrerit fins a finals d’este mes de març

Este barranc artificial discorrix per davall de la redona on confluixen el camí dels Pescadors amb la CV-50, paral.lela a esta carretera fins la redona del bingo i per darrere de la Pirotècnia Crespo, desemboca en el barranc de la Casella, on unes comportes regularan el pas de les aigües.

L’objectiu d’estes obres, segons explicaren en el seu dia els tècnics de la Generalitat, “és dur a terme les actuacions tècnicament i econòmicament més adients per a millorar els problemes que a hores d’ara plantegen les escorrenties superficials, que en èpoques de pluja es produeixen a la zona de les Basses, com a conseqüència de la insuficient capacitat d’evacuació de la xarxa de pluvials existent”.

Cabal de desaigüe

El canal s’ha dimensionat geogràficament per a un període de retorn de 15 anys (aproximadament 19m/ s), però les condicions d’abocament esmentades fan que el cabal real que es podrà desaiguar quan l’obra estiga completada serà el corresponent a 10 anys de període de retorn (14,04 m/s). Ara bé, en esta primera fase, encara que el canal té la capacitat esmentada, l’obra de captació limita el cabal que es pot arreplegar a un període de retorn de 7,5 anys (11,43 m/s).