L’Ampa del Tirant lo Blanc proposa un carril bici que enllaçe amb l’àrea industrial de la ctra d’Albalat

0
1140
Nou carril en la carretera d’Albalatque facilita la comunicació amb eixa àrea comercial i industrial

L’Ampa del Col.legi Tirant lo Blanc d’Alzira ha realitzat una nova proposta de carril bici per facilitar l’accés dels menuts al centre amb les seues pròpies bicis i reduir el nombre de cotxes a les hores d’entrada i eixida a les aules.

Així com altre carril bici que enllaçe amb la zona industrial desde la zona de la rotonda de Carrefour fins el vial per a bicicletes que està molt avançat en les obres que està fetn la Diputació de València en la carretera d’Albalat.

L’Ampa considera que, d’esta forma, es reduirien considerablement les retencions que es produixen en este accés a la ciutat a les hores punta, ja que els treballadors d,aquest polígon industrial podrien utilitzar les seues bicicletes per anar a treballar amb total seguretat.

Propostes:  (Voreres)

1ªOpció : Aprofitar el carril bici ja existent  i enllaçar-lo amb una ( o dues)  voreres.

 

  • Fer uns passos de zebra al costat del de vianants.

 

 

  • Continuar el carril bici i fer entrades a l’altura del col.legi Acadèmia Xúquer ,Tirant lo blanc, Institut i Escoleta .

 

  • Espai suficient per a bicicletes com vianants

 

(Ficant el carril bici al costat de la carretera, per si en un futur es construeixen edificis, així separant-nos de les futures entrades a les vivendes).

 

  • Continuació fins carril bici rotonda carrefour

Direcció  Antic Llavador Municipal

 Enllaçant amb la vorera direcció rotonda Carrefour i carril bici obra nova Diputació de València.

-Ideal per als treballadors d’aquesta zona .

-Possibilitat d’anar als Cines El Punt amb total seguretat.

 -Evitar retencions a hores punta

 2ªOpció) Aprofitar l’ espai entre les dues avingudes de Tulell (casetes pintades amb grafits).

 (Aquesta pensem que és la millor opció per no molestar i per la seguretat tant de ciclistes com vianants)

Mesures  mes que de sobra, tenint en compte el carril bici actual

No seria necessària una gran obra, sols rebaixar 4 voreres i delimitar amb dues ratlles pintades el ample del carril bici.