Educació assumix el cost de l’alumnat de 2-3 anys de les escoletes municipals d’Alzira

0
622


El passat dimecres, el Ple de l’Ajuntament va aprovar la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la utilització de serveis en les escoles infantils municipals.

 

El motiu de la modificació és que Ia Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport assumirà a partir del curs 2018-2019 el finançament del cost total de l’escolarització de l’alumnat de 2-3 anys matriculat en escoles infantils municipals de la Comunitat Valenciana.

 

El regidor d’Economia i Hisenda, Albert Furió, ha manifestat al respecte: “Avançar en la gratuïtat d’esta franja d’escolarització és una gran aposta del Govern del Botànic a la qual donem suport des de l’equip de govern alzireny”.

 

D’esta manera, la Conselleria assumirà el cost del personal dedicat a la docència en l’aula i el cost de funcionament de l’aula i indica expressament que els ajuntaments titulars no podran cobrar a les famílies cap quantitat en concepte de cost d’escolarització, ni exigir aportacions en concepte de matrícula ni per reserva de plaça.

 

“No és la primera vegada que la Generalitat Valenciana assumix costos que pagàvem des de l’Ajuntament d’Alzira. Al principi d’esta legislatura, des del govern municipal ja vam fer gestions amb la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives per tal que assumiren el cost de més de 2,5 milions d’euros de les places de les residències municipals”, declara el regidor.

En este sentit, l’Acord del Botànic per als pressupostos de la Generalitat per a 2019 inclou mesures per a millorar el benestar de les persones amb una educació de qualitat i la dignificació de la funció docent. Entre altres, es proposa incloure les aules de 0-3 anys dins dels plans de construcció de futurs col·legis i avançar fins a aconseguir la gratuïtat del primer cicle d’Educació Infantil.