En Halloween, controla el que beus

0
503

El programa, posat en marxa per l’ONG Controla Club amb la col·laboració de
la Generalitat Valenciana, ha recorregut durant 8 mesos quasi una vintena de
festejos per tota la Comunitat Valenciana

“Si te’n passes, t’ho perds: en festes controla el que beus” és el programa
pioner en la prevenció de les drogodependències en festes populars de l’Estat
Espanyol

La festa de Halloween, amb la qual es tanquen les actuacions de 2018, és la
celebració que més ha crescut durant l’última dècada
València, 30 d’octubre de 2018. La campanya “En Halloween, controla el que beus” pretén
respondre al creixement exponencial de les celebracions d’Halloween que, al mateix temps,
suposen un nou pic en els consums abusius d’alcohol, el que fa convenient donar resposta
mitjançant els missatges de conscienciació necessaris per a previndre els riscos dels consums
abusius d’alcohol. Es tracta d’una iniciativa posada en marxa per l’ONG Controla Club i amb la
col·laboració de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.
Durant els mesos de març a octubre, la campanya “Si te’n passes, t’ho perds” ha promogut el
debat social sobre el consum d’alcohol durant les festes, les grans celebracions festives, els
esdeveniments i espectacles musicals, i sobre la necessitat de previndre en aquests espais els
factors de risc associats, com són els consums abusius d’alcohol, els primers consums d’alcohol
de menors, l’experimentació amb drogues il·legals, l’ús de la pólvora o els perills provocats pel
binomi alcohol i conducció.
Segons les dades de l’últim estudi que Controla Club va realitzar en aquests espais d’oci es posa
de manifest la idoneïtat de dur a terme aquestes campanyes de conscienciació, tenint en compte
l’increment exponencial dels consums abusius d’alcohol que es produeixen durant aquestes
celebracions festives o el paper protagonista d’aquests e