L’Alcúdia demana servei d’autobús cap a València els caps de setmana

0
826

I preus assequibles i bonificacions als usuaris que es traslladen a l’Hospital

El passat 27 de juliol va eixir a informació pública el projecte de servei públic de transport CV-111, la Ribera Alta – València, que inclou la línia 1 Alberic-València que passa per l’Alcúdia, així com la línia 3 Llombai-Alzira-Hospital, que també travessa la nostra població.

Pel que fa a la línia que connecta l’Alcúdia amb València cal recordar que l’Ajuntament de l’Alcúdia, fa anys que denuncia la situació d’aquesta línia i la reducció continua de serveis fins a la darrera reducció que ha deixat pràcticament sense servei la connexió de l’Alcúdia amb València.

L’any 2004 disposava de 5 serveis d’anada i 6 de tornada, a més de mantenir alguns serveis durant els caps de setmana i els mesos d’estiu. Aquesta freqüència es va anar reduint progressivament de manera que el passat 1 de juny es va deixar un únic servei d’anada i altre de tornada, suprimint igualment el servei durant el mes de juliol.

És per això que el projecte que ara se sotmet a informació pública, suposarà, quan s’aprove de manera definitiva, una millora substancial respecte a la situació actual, ja que contemplen 5 serveis d’anada i 5 de tornada en dies laborables.

L’Ajuntament de l’Alcúdia demana en les seues al·legacions que dels 5 serveis diaris d’anada i de tornada es mantinguen, almenys, 3 durant els dissabtes i 2 durant els diumenges i festius, ja que el projecte deixa sense servei d’autobusos cap a València els caps de setmana i festius, el que incidirà negativament en el sector de població que no té accés al vehicle privat, a més d’incrementar el nombre de vehicles que es desplaçaran a València per suplir aquesta carència, amb les conseqüències d’augment de les emissions, l’accidentalitat i la congestió.

Igualment es demana que, en cap cas, es deixe sense servei la nostra localitat durant els mesos d’estiu i es mantinguen un mínim de 3 serveis d’anada i de tornada, durant el mes de juliol i 2 durant el d’agost.

Finalment pel que fa a aquesta línia es demana que, donat que les parades que el projecte contempla a la ciutat estan allunyades del centre de la ciutat i en les seues proximitats no es troben línies de Metro, es reconsideren les parades que l’autobús efectua a la ciutat de València, de manera que, tant a l’anada com a la tornada, alguna de les parades estiga situada en algun lloc més cèntric i, sobretot, pròxima a alguna línia de metro de la ciutat.

Respecte a la línia que connecta l’Alcúdia amb l’Hospital de la Ribera es demana l’efectiu compliment de la normativa d’accessibilitat del servei, atès que considerem fonamental que el servei de transport puga cobrir les necessitats de les persones amb problemes de mobilitat.

I per últim, es considera necessari per a aquesta línia la fixació de preus assequibles i que s’apliquen bonificacions (fins i tot del 100% del preu) als col·lectius més vulnerables com ara la gent gran i famílies en risc d’exclusió social, en tractar-se aquest servei com fonamental pel seu caràcter de transport al centre hospitalari de referència en la comarca.