Alzira reconverteix 2.000 m2 de terrenys abandonats en horts ecològics

0
1071
Diego Gómez, Josep Bort i Mª Josep Amigó
  • El projecte es va iniciar l’any 2015 i presenta un total de 25 parcel·les, la cessió de les quals va ser gratuïta, per dos anys, prorrogats per dos més degut a l’èxit de la convocatòria
  • Es tracta d’una iniciativa que s’ha realitzat amb terrenys emmarcats dins el Banc de Terres de la Diputació, i que permet fomentar l’agricultura ecològica recuperant espais sense ús des de fa anys

. El municipi d’Alzira, a través del Banc de Terres de la Diputació, ha reconvertit més de dos mil metres de terreny, repartits en les parcel·les de l’Hort de Redal i l’Hort de Ros, en horts ecològics. Les parcel·les estan situades dins del recorregut de l’Anell Verd d’Alzira, infraestructura verda que rodeja la ciutat i que connecta els espais naturals del riu Xúquer amb la Muntanyeta.

El projecte es va iniciar l’any 2015 i presenta un total de 25 parcel·les, de les quals l’Hort de Redal presenta un total de 8 parcel·les de 90 metres quadrats, als quals s’han d’afegir els corresponents a les zones comunes, formades per un berenador, una dutxa, i un xicotet jardí. D’aquestes 8 parcel·les, 6 s’han atorgat a desocupats i jubilats, i les 2 restants s’han atorgat a l’Associació AFARADEM, la qual utilitza els treballs agrícoles com a teràpia per a persones amb diversitat funcional.

Les altres 17 parcel·les corresponen a l’Hort de Ros, situat a peus de la Muntanyeta, també dins de l’Anell Verd, on s’han arrendat 15 parcel·les a particulars i les altres dues al Col·lectiu d’Ajuda Social “Nord Perdut”.

La cessió de les parcel·les va esser gratuïta i es va realitzar per dos anys fins a desembre de 2017, que van ser prorrogats degut a l’èxit com a espai de col·laboració entre arrendataris, on han pogut intercanviar experiències, llavors i coneixements.

Es tracta d’un projecte que s’ha realitzat amb terrenys emmarcats dins el Banc de Terres de la Diputació, i que permet fomentar l’agricultura recuperant espais sense ús des de fa anys. Donat el seu èxit, es preveu l’augment de la superfície destinada a estos usos, ampliant-se les activitats complementàries que es podran celebrar al voltant d’ells.

Bancs de Terres de la Diputació

El banc de terres és un registre administratiu municipal, de caràcter públic, que facilita el contacte entre els propietaris de parcel·les aptes per a l’explotació agrícola i les persones interessades en el seu cultiu, promovent, d’aquesta manera, l’exercici d’activitats econòmiques associades a l’agricultura. Alternativament, oferix la disponibilitat de sòl agrícola a aquells interessats a crear xicotets horts (d’autoconsum, d’oci, etc.).

Els terrenys amb capacitat d’ús agrícola aportats al banc de terres poden trobar-se en estat d’abandó o en producció. Tals terrenys s’oferixen, principalment, per al seu arrendament a persones interessades en cultivar terres. Els acords entre les parts, sobre els aspectes econòmics, el termini d’arrendament i altres condicions, són lliures.

A més, el desenvolupament d’un banc de terres permet la creació d’oportunitats d’ocupació, constituïx un recurs per als propietaris de parcel·les amb capacitat agrícola, contribuïx a pal·liar la pèrdua de superfície agrícola útil, i reduïx risc de degradació ambiental i paisatgística

En definitiva, les actuacions de creació i desenrotllament de bancs de terres tenen com a objectiu principal establir un recurs contra l’abandó de les terres, per a generar un impacte positiu en els àmbits mediambiental, econòmic i social.