EUPV demana al Govern que resolga la problemàtica de l’oficina del SEPE d’Alzira

0
661

 

La llista d’espera ja és d’11 dies per la falta de cobertura de 5 places

El diputat Ricardo Sixto demana una solució immediata

El diputat d’EUPV en el Congrés, Ricardo Sixto, ha preguntat al govern Central quines mesures va a prendre el Govern davant la falta de personal que pateixen amb caràcter general les oficines del Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE) i, en concret, si va a resoldre amb urgència la situació de l’oficina del SEPE d’Alzira. “Estem davant un problema clar de plantilles minvades al que cal donar-li una solució urgent”, ha reclamat.

El representant de la formació d’esquerres ha explicat que, segons el sindicat CSIF, la llista d’espera en l’oficina del Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE) d’Alzira, ja és d’11 dies a causa de la falta de cobertura de cinc places que han quedat vacants. “Pel que sembla, en l’oficina d’Alzira es tramiten actualment unes 150 cites diàries i la saturació del servei s’ha agreujat amb la finalització del contracte de cinc treballadors interins el passat 30 de juny”, ha explicat Sixto, qui ha insistit que un organisme públic com és el SEPE no pot acumular un retard d’aquestes magnituds ja que les conseqüències les pateixen, d’una banda els treballadors que es veuen obligats a realitzar més treball, i els usuaris amb una demora il·lògica”.

Així mateix, el diputat valencià ha assenyalat que la situació d’Alzira, tal com també denuncia CSIF, es produeix en un context de plantilles minvades i de falta de substitució dels empleats públics que agafen les seues vacances. “Com és possible que durant la primera setmana d’agost només vaja a haver-hi cinc treballadors en l’oficina d’ocupació i en la segona tres, de tal forma que la cita prèvia podria arribar a donar-se ja per a setembre?”, s’ha preguntat Ricardo Sixto, qui ha exigit a l’administració Central que done una solució immediata a aquest greu problema.

 

 

 

 

 

 

 

 

EUPV pide en el gobierno Central que resuelva con urgencia la situación de la oficina del SEPE de Alzira

 

El diputado de EUPV en el Congreso, Ricardo Sixto, ha preguntado al gobierno Central qué medidas va a tomar el Gobierno ante la falta de personal que sufren con carácter general las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y, en concreto, si va a resolver con urgencia la situación de la oficina del SEPE de Alcira. “Estamos ante un problema claro de plantillas mermadas al que hay que darle una solución urgente”, ha reclamado.

 

El representante de la formación de izquierdas ha explicado que, según el sindicato CSIF, la lista de espera en la oficina del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) de Alcira (Valencia) ya es de 11 días debido a la falta de cobertura de cinco plazas que han quedado vacantes. “Al parecer, en la oficina de Alcira se tramitan actualmente unas 150 citas diarias y la saturación del servicio se ha agravado con la finalización del contrato de cinco trabajadores interinos el pasado 30 de junio”, ha explicado Sixto, quien ha insistido en que un organismo público como es el SEPE no puede acumular un retraso de estas magnitudes ya que las consecuencias las padecen, por un lado los trabajadores que se ven obligados a realizar más trabajo, y los usuarios con una demora ilógica”.

 

Asimismo, el diputado valenciano ha señalado que la situación de Alzira, tal y como también denuncia CSIF, se produce en un contexto de plantillas mermadas y de falta de sustitución de los empleados públicos que cogen sus vacaciones. “¿Cómo es posible que durante la primera semana de agosto sólo vaya a haber cinco trabajadores en la oficina de empleo y en la segunda tres, de tal forma que la cita previa podría llegar a darse ya para septiembre?”, se ha preguntado Ricardo Sixto, quien ha exigido a la administración Central que dé una solución inmediata a este grave problema.