L’Alcúdia es queda al «límit de l’extinció» en el servei d’autobusos a València

0
2097

I sense servici en festius durant els mesos de juliol i agost

L’Ajuntament requereix, per unanimitat, a la Conselleria perquè restablisca els serveis amb els quals comptava aquesta població abans de l’1 de juny.

A més es demana que s’acceleren els tràmits de la nova concessió perquè es recupere el servei amb de l’inici de la concessió actual tant per als dies laborables, com per a dissabtes i dies festius, incloent-hi els mesos de juliol i agost.

Des del passat 1 de juny la línia d’autobusos de l’Alcúdia a València s’ha deixat al límit de l’extinció, en passar de 3 serveis d’anada i 2 de tornada a tan sols un servei d’anada, a les 7.10 del matí, i altre de tornada, a les 14.30. A més se suprimeix el servei d’autobusos durant els mesos de juliol i agost, quan fins ara es mantenien 2 serveis d’anada i 1 de tornada, durant el mes de juliol.

Encara que en l’escrit de Conselleria, que va entrar a l’Ajuntament el 22 de maig, es fa referència al fet que aquesta reducció es fa “en tant es liciten les noves concessions del transport per carretera”, no podem acceptar que la nostra localitat es quede pràcticament sense transport d’autobusos, sense saber el temps que costarà licitar les noves concessions, els projectes de les quals encara no han eixit en informació pública.

La situació a la qual es veuran abocats els usuaris de l’Alcúdia durant els pròxims mesos pot significar la mort definitiva d’una alternativa de transport barata i eficient, atés que el cercle reducció de freqüències de pas/pèrdua de passatgers és una espiral que acaba amb la desaparició del servei.

Per aquest motiu l’Alcalde i el Regidor de Mobilitat, en nom de l’Ajuntament, dirigiren el 28 de maig un escrit on comunicaven al Director Genera el seu malestar alhora que li traslladaven «de bestreta el rebuig que aquesta mesura generarà entre les persones que utilitzen habitualment el servei.»

El transport de viatgers per carretera entre la nostra població i València ha vist com han anat disminuint al llarg dels darrers anys tant les eixides cap a València com les tornades. Som perfectament conscients, del fet que aquesta situació ve derivada de la marginació per part dels anteriors governs autonòmics als serveis de transport de viatgers per carretera, especialment del fet que s’havien deixat totalment de banda la renovació de concessions, causa última de la situació que estem patint actualment.

Cal recordar que fa 14 anys el servei d’autobusos amb València comptava amb 5 serveis d’anada i 6 de tornada, a més de 2 d’anada i tornada en dissabte i 1 més els diumenges i festius. Posteriorment, en diverses reduccions, es va deixar en la mínima expressió. Una situació sobre la qual l’Ajuntament de l’Alcúdia s’ha manifestat en nombroses ocasions exigint un servei de qualitat en la connexió en autobús entre l’Alcúdia i València, la darrera d’elles el 2012.

La comarca de la Ribera en general i l’Alcúdia en particular tenen mancança d’un transport públic potent i eficaç que done resposta a les necessitats de comunicació dels seus habitants i que supose una alternativa real a la utilització del vehicle privat. Per altra part un percentatge molt important de la població, entre el 30% i el 50%, no tenen accés al vehicle privat, essent el transport públic l’única alternativa, en moltes ocasions, per a poder realitzar els seus desplaçaments.