L’Alcúdia també considera que al Xúquer no li sobra aigua

0
1340

L’Ajuntament de l’Alcúdia aprova per unanimitat la declaració de la Mesa pel Xúquer

Es manifesta l’oposició a qualsevol nou transvasament del Xúquer i s’exigeix la recuperació integral del riu i de l’Albufera


El plenari de l’Ajuntament de l’Alcúdia aprovà el passat dimarts, per unanimitat de tots els partits, la moció d’adhesió a la declaració de la Mesa pel Xúquer, composada per entitats ecologistes, regants, ajuntaments, sindicats, partits polítics, organitzacions agràries i societat civil.


Aquesta entitat denuncia que malgrat la delicada situació del Xúquer el lobby de l’aigua d’Alacant continua exigint, una vegada i una altra, l’aigua del Xúquer, com si el nostre riu fora l’Amazones i li sobrara aigua per a repartir al Vinalopó, al Segura o al Guadiana. Ara, aquest grup de pressió, torna a demanar un nou transvasament del Xúquer des d’Antella, des de Cortes de Pallàs o des d’Alarcón, malgrat que ja s’ha demostrat, que l’únic punt on es poden transferir recursos sense afectar greument als cabals ambientals per a mantenir els ecosistemes aquàtics del Xúquer i l’Albufera, i per garantir els diferents usos com l’abastiment humà de les poblacions de la ribera o el rec, és al final del riu.


La declaració comença dient que el Xúquer és el riu més important de la vessant mediterrània, després de l’Ebre, i el més cabalós del País Valencià, per exposar a continuació l’estat actual del riu: “El Xúquer és hui un riu sobreexplotat, al que no li sobra aigua, amb uns cabals ambientals insuficients -tant per al propi riu, com per a l’Albufera a la que alimenta. Un riu, sotmés a episodis recurrents de sequera –com l’actual- que limiten la disponibilitat d’aigua. En les últimes dècades li han despullat d’una gran part del seu cabal amb abusives extraccions insostenibles, mentre s’ha contaminat amb pesticides prohibits i amb nitrats fins a posar en risc l’abastiment d’aigua potable. El canvi climàtic, que ja ha provocat una important reducció de les precipitacions en la seua conca, agreuja el deteriorament del riu i els aqüífers.”


La moció aprovada manifesta la seua oposició frontal a qualsevol nou transvasament del Xúquer cap a Alacant i exigeix la recuperació integral del Xúquer i de l’Albufera. Demanant que finalitze la sobreexplotació de l’aqüífer de la Manxa Oriental, que priva al riu d’una gran part del seu cabal base. Recuperant el llit del riu amb el seu eixamplament i la plantació de vegetació de ribera. 
Igualment es demana la millora de la qualitat de les aigües del Xúquer i s’exigeix l’abastiment d’aigua de la millor qualitat als pobles de la Ribera del Xúquer, posant en marxa mesures per a la recuperació dels aqüífers contaminats.


La declaració aprovada demana igualment una revisió a l’alça dels cabals ambientals del Xúquer i de l’Albufera, de manera que els estalvis produïts per la modernització del regadiu, es destinen de manera preferent a millorar aquests cabals.


Finalment s’adverteix que s’acudirà a la Unió Europea en el cas que es vulneren les condicions fixades per al transvasament al Vinalopó, des de la Marquesa. O siga, es podran transferir aigua de sobrants, una vegada garantits els cabals ecològics i respectats els diferents usos de la conca.