18 organitzacions donen suport a la declaració de la Mesa pel Xúquer

0
1097

Entitats ecologistes, sindicats, regants, organitzacions agràries, educatives i partits polítics exigeixen la recuperació integral del Xúquer i l’Albufera oposant-se a qualsevol nou transvasament

La Declaració de la Mesa pel Xúquer que es va donar a conèixer fa dos setmanes després de reunir-se a Alzira compta amb el suport d’entitats de tot tipus com són Acció Ecologista Agró, AEMS-Ríos con Vida, Ecologistes en Acció, Fundació Nova Cultura de l’Aigua, La Ribera en Bici, SEO/Birdlife, Xúquer Viu, Comunitat de Regants de Sueca, Unió de Llauradors, CODERI -Col·lectiu d’Ensenyants de la Ribera- , Escola Valenciana, CCOO, UGT i Intersindical Valenciana.

Igualment partits polítics com Compromís, Esquerra Unida, PSPV i Més Algemesí presentaran mocions en els ajuntament en suport a la Declaració de la Mesa pel Xúquer.

 

DECLARACIÓ DE LA MESA PEL XÚQUER

 

El Xúquer és el riu més important de la vessant mediterrània de la península ibèrica, després de l’Ebre, i el més cabalós del País Valencià. Al llarg dels segles ha configurat el paisatge de les terres valencianes per les que discorre amb els seus afluents, sent determinant per a la identitat de  comarques com La Ribera o l’existència d’espais emblemàtics com l’Albufera.

 

Malauradament, però, el Xúquer és hui un riu sobreexplotat, al que no li sobra aigua, amb uns cabals ambientals insuficients -tant per al propi riu, com per a l’Albufera a la que alimenta. Un riu, sotmès a episodis recurrents de sequera –com l’actual- que limiten la disponibilitat d’aigua per als usos humans En les últimes dècades li han despullat d’una gran part del seu cabal amb abusives extraccions insostenibles, mentre s’ha contaminat amb pesticides prohibits i amb nitrats fins posar en risc l’abastiment d’aigua potable. El canvi climàtic, que ja ha provocat una important reducció de les precipitacions en la seua conca, agreuja el deteriorament del riu i els aqüífers.

 

Malgrat aquesta situació el lobby de l’aigua d’Alacant continua exigint, una i altra vegada, l’aigua del Xúquer, com si el nostre riu fora l’Amazones i li sobrara aigua per a repartir al Vinalopó, al Segura o al Guadiana. Si la situació d’aquests rius és mala, la del Xúquer i els sues afluents, ho és igualment, compartint els problemes de sequera, reducció de cabals i dificultats pel rec. 

 

Ara, aquest grup de pressió, torna a demanar un nou transvasament del Xúquer des d’Antella o des de Cortes de Pallàs, malgrat que ja s’ha demostrat, que l’únic punt on es poden transferir recursos sense afectar greument als cabals ambientals per a mantindre els ecosistemes aquàtics del Xúquer i l’Albufera, i per garantir els diferents usos com l’abastiment humà de les poblacions de la ribera o el rec, és al final del riu. Però sembla que aquest lobby no mira més que pel seu interès i no els importa exhaurir no sols la seua conca, sinó també les veïnes.

 

A més, la Junta Central d’Usuaris del Vinalopó, està, a punt de firmar un conveni amb el Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, -al marge de les normes d’explotació del Xúquer, en procés d’elaboració- mitjançant el qual, es garantiria el transvasament fixe de 20 hm3 anuals, durant els pròxims 5 anys. Independentment de l’estat del riu i de l’existència o no de sobrants, el que vulneraria les condicions imposades per la Unió Europea per al finançament del transvasament.

 

No satisfets amb tot això també estan demanant 30 hm3 més del Xúquer des d’Alarcón, deixant-nos sense aquest recurs aigües avall d’aquest transvasament.

 

Davant aquesta situació la Mesa pel Xúquer reitera que al Xúquer no li sobra aigua i acorda:

 

– Oposar-se de manera frontal a qualsevol transferència d’aigües del Xúquer a altres conques des d’Alarcón o des de qualsevol altre punt que no siga a la Marquesa, prop de la desembocadura.

 

– Exigir la recuperació integral del Xúquer i de l’Albufera així com dels aqüífers i sistemes aquàtics associats. Demanant que finalitze la sobreexplotació de l’aqüífer de la Manxa Oriental, que priva al riu d’una gran part del seu cabal base. Recuperant el llit del riu amb el seu eixamplament i la plantació de vegetació de ribera.

 

– Millorar la qualitat de les aigües del Xúquer, posant en marxa mesures per reduir radicalment l’ús de plaguicides que s’han trobat en el Xúquer, segons l’informe d’Ecologistes en Acció.

 

– Exigir l’abastiment d’aigua de la millor qualitat als pobles de la Ribera del Xúquer, posant en marxa mesures per a la recuperació dels aqüífers contaminats i establint de manera immediata perímetres de protecció de les captacions.

 

– Demanar una revisió a l’alça del cabals ambientals del Xúquer i de l’Albufera, de manera que els estalvis produïts, es destinen de manera preferent a millorar aquests cabals. També els de l’estuari, al que s’ha deixat pràcticament sense cabal ambiental els últims 4 km de riu.

 

– No acceptar que es vulneren les condicions fixades per al transvasament al Vinalopó, des de la Marquesa, o siga, es podran transferir aigua de sobrants, una vegada garantits els cabals ecològics i respectats els diferents usos de la conca. En cas contrari es denunciarà a la Unió Europea aquest incompliment.

 

– Traslladar a la ciutadania aquestes conclusions, informant de la situació real del riu i de la necessitat de prendre consciència de que el seu futur sols serà possible amb l’actuació dels distints sectors de la societat.

 

– Fer arribar aquestes conclusions a la Generalitat Valenciana i al Ministeri d’Agricultura, Medi Ambient i Alimentació, a l’igual que als ajuntaments de la Ribera, i altres comarques  valencianes, per a l’aprovació de mocions en aquest sentit.