Avança a bon ritme el canal que evitarà les inundacions a les Basses d’Alzira

0
1262
Zona del canal paral.lela a l'Avinguda de la Ribera
Tram del canal paral.lel a la CV-50 direcció Tavernes

L’execució de les obres culminarà el pròxim mes de desembre

El col.lector obert de 920 m. de llargària té un pressupost d’1,3 milions d’euros

Avancen a bon ritme les obres enllestides per la Generalitat per captar les escorrenties superficials que circulen pel camí dels Pescadors mitjançant un canal d’una longitud aproximada de 920 metres i portar-les fins el barranc de la Casella al terme d’Alzira.

Un tram discurrix paral.lel a la carretera CV-50 direcció Tavernes i l’altre va junt l’Avinguda de la Ribera fins conectar amb el barranc que travessa este vial.

Uns treballs encaminats a evitar les inundacions al barri de les Basses davant la insuficient capacitat actual d’evacuació per part de la xarxa de pluvials existent.

El dimensionament del canal s’ha fet tenint en compte les futures aportacions dels barrancs del Respirall, Fosch, García María i de l’Arena, quan el projecte es desenvolupe completament.

Les aportacions d’estos barrancs es recolliran en un nou canal que es farà la pròxima legislatura, en una segona fase que serà continuitat de l’actual, però que des de la conselleria estimen «convenient» enllestir-lo una vegada comprovat el funcionament del canal iniciat i que requerirà de la instal.lació de grans basses.

Les obres iniciades el passat mes de març compten amb un pressupost de 1.324.495,26 euros i un termini d’execució de 9 mesos.