Pas «històric» en l’agricultura d’Alzira

0
1007

El llaurador pagaria el m3 d’aigua de rec a 0.12 euros i 30.65 euros fg/any d’amortització de les instal·lacions.

Ajuntament Alzicoop i regants deuran constituir un Consorci previ a la Comunitat

El projecte servirà per a protegir la Murta i la Casella dels incendis forestals

 

Esta vesprada s’ha celebrat una reunió informativa, organitzada per l’Ajuntament d’Alzira i la Cooperativa Alzicoop, al respecte del Projecte de Modernització i sostenibilitat del regadiu i la protecció davant incendis forestals del marge dret del riu Xúquer del terme d’Alzira.

Esta primera reunió amb els propietaris dels pous i les terres a les que abastixen a les valls de la Murta, la Casella i Aigües Vives té com a finalitat explicar-los en què consistix el projecte i com els beneficiaria. Un projecte que naix davant l’abandonament de les explotacions agrícoles amb rec d’aigües soterrades, per l’augment del cost de l’energia elèctrica.

L’alcalde d’Alzira, Diego Gómez, ha manifestat que “amb este projecte que hui presentem i mostrem el nostre suport al sector agrari i, en cas de tirar-lo endavant com és la nostra intenció, segur que es convertix en un projecte històric per a l’agricultura. Portar endavant este projecte passa per crear una comunitat de regants de les diferents valls que suposa la figura jurídica necessària  per poder rebre subvencions de la conselleria, de l’estat o també de la Unió Europea”.

A més ha afegit: “El projecte ja té l’estudi tècnic pertinent fet i el jurídic, amb uns resultats que són molt positius ja que reflectixen l’abaratament dels costos i una major productivitat. Suposa un projecte integral de millora i modernització de les valls. Ja duguem dos anys treballant conjuntament amb Alzicoop amb este projecte que, a més dels beneficis que du per a l’agricultor i respondre a les seues necessitats, per a l’Ajuntament és primordial per a la prevenció i control d’incendis”.

La nostra ocasió

La primera autoritat local i el president d’Alzicoop Paco Clari consideren que el projecte és «històric», fins i tot «un abans i un després» per a l’agricultura de la comarca.

Clari ha destacat la «viabilitat» i «sostenibilitat» de la iniciativa, així com » un estalvi considerable, en la que «que caben tot tipus d’agricultura». I ha culminat la seua intervenció davant els representants de les comunitats de regants i dels prolpietaris dels pous assegurant que «ésta és la nostra ocasió, estem davant el futur de l’agricultura»

Explicació del projecte

La zona de rec del projecte compren:

  • Sector 1- Vall de la Murta, Pla de Corbera i Forn de Carrascosa
  • Sector 2- Vall de la Casella
  • Sector 3- Vall d’Aigües Vives

L’objectiu del projecte consistix en desenvolupar infraestructures hidràuliques i instal·lacions amb energies renovables que ajuden a la sostenibilitat de l’agricultura i a la protecció del medi ambient. El rec es realitzarà per gravetat, és a dir, sense consum d’energia elèctrica. Unes de les actuacions més importants a realitzar és el canvi a energia solar amb l’extracció de l’aigua dels pous. Açò vol dir que es prescindiria de l’energia elèctrica subministrada per la companyia elèctrica.

L’estalvi s’explica de la següent manera:

  • El llaurador pagaria, segons l’estudi fet, 30.65 euros per hg/any durant 25 anys.
  • La despesa mitja estimada de l’abonat per m3 utilitzat, és de 0.05 euros.
  • Les despeses d’explotació estimades són de 0.07 euros.

Es pot resumir en que el llaurador pagaria el m3 d’aigua de rec a 0.12 euros i 30.65 euros hg/any d’amortització de les instal·lacions.

Estes dades són els resultats d’un estudi realitzar pel gabinet d’enginyeria MS INGENIEROS SL a la Murta, que podrien extrapolar-se en major o menor mida a la resta de la superfície regable.

Consorci

Per al moment inicial del projecte es constituirà un Consorci integrat entre altres, per l’Ajuntament d’Alzira, la Cooperativa Alzicoop i les comunitats de regants i propietaris dels pous interessats. La seua finalitat serà impulsar la racionalització i reordenació de les infraestructures de les zones de reg d’Alzira. S’encarregarà de relacionar-se amb les administracions tant de la Comunitat Valenciana, com a nivell Ministeris i donar a conèixer el projecte a fi d’obtindre els suports necessaris, tant a nivell econòmic (subvencions, finançament, etc.) com a nivell institucional (obtenció de la declaració d’interés general, inclusió en Pla d’Obres, etc.).

La concessió de les aigües, així com la beneficiària de les obres i de les subvencions serà la Comunitat de Regants que es constituïsca, aglutinant a nivell particular a tots els regants que s’integren.