El govern d’Alzira millora les condicions laborals del personal municipalitzat

0
1191

L’Ajuntament d’Alzira, gràcies a l’acord unànime del Comité d’empresa, la Mesa General de Negociació i la regidoria de Funció Pública i Organització, eleva al ple d’aquest mes d’abril la proposta de continuar millorant les condicions laborals del personal dels serveis municipalitzats en el 2016: la neteja d’instal·lacions, la piscina i la ràdio municipals.

L’acord de tots els representants sindicals i l’Ajuntament inclou la pujada salarial del 2%, després d’anys de retallades i congelacions salarials per a un col·lectiu que suma prop de 60 treballadores i treballadors.

 

Segons explica el regidor de Funció Pública i Organització: “des d’aquest equip de govern s’han millorat les condicions salarials dels grups que menys perceben de l’Ajuntament, AP o peons i els C2 o auxiliars administratius, així com del personal temporal, que percebia un 20% menys de sou. Ara s’engloba al col·lectiu del personal que es va municipalitzar en el 2016, equiparant la pujada salarial anual a la del conjunt de les treballadores i treballadors públics, per a què no continuen perdent  capacitat adquisitiva.

Formava part d’un dels objectius principals de l’Ajuntament en aquesta legislatura i estem acomplint els nostres compromisos. I estem demostrant que els serveis públics no només són eficaços i eficients per a la ciutadania, sinó que vetllen pels drets de les seues treballadores i treballadors.”