Alzira millora en un 20% la gestió dels expedients urbanístics

0
939

La Regidoria de Gestió Urbanística, de l’Ajuntament d’Alzira, millora en un 20% la gestió dels expedients urbanístics

 

Fa ara un any que l’Àrea d’Urbanisme de l’Ajuntament d’Alzira va realitzar uns canvis en la seua gestió, amb la intenció de millorar el funcionament del departament. Un d’ells fou la creació de dos llocs de treball de caps del subsistema administratiu i tècnic i establir una sèrie d’indicadors de gestió, a la vegada que també es va canviar la denominació de la regidoria a la qual hui coneixem com a Gestió Urbanística.

En l’esmentada memòria s’avaluen les mesures que s’han pres i els resultats que s’han obtingut amb els canvis, com per exemple la instal·lació del sistema de gestió d’expedients administratius electrònics (SIGA) que ha millorat molt els tràmits, regularitzant i simplificant a través de protocols tots els procediments administratius, reduint el nombre d’eixos tràmits, de 50 que s’enregistraren en 2016 a 30 en 2017, tenint en compte que des del departament de Gestió Urbanística es tramiten accions diverses com: Llicències i declaracions responsables d’obres, infraccions d’obres i activitats, instruments d’intervenció ambiental, obertures, titularitats, certificacions, informes urbanístics, ordres d’execució, queixes veïnals, segregacions, subvencions a vivendes i procediments judicials.

L’Àrea de Gestió Urbanística millora el servei de gestió amb major resolució en comparació a l’any 2016, ja que en el mateix període de temps s’han resolt entre un 20 i un 30 per cent més d’expedients, tot i això amb la disminució de personal que ha patit el departament.

També és significatiu el fet que, a més, s’han tramitat expedients que estaven encallats en darrers anys, suposant un sobreesforç per al departament.

Fernando Pascual, responsable i regidor de Gestió Urbanística, valora positivament el treball realitzat per tot el personal del departament, “este canvi no haguera sigut possible sense la implicació de tot el personal de l’àrea de Gestió Urbanística, la seua implicació i entrega dia rere dia. És una gran evolució el que hem aconseguit. Per una banda, complir l’objectiu de ser més efectius i productius amb les noves mesures, facilitar als ciutadans els tràmits i complir amb la llei de transparència com a administració pública”.