Alzira netejà 48.000 metres de col.lectors i prop de 10.000 d’embornals en 2016

0
195

Embornals neteja

L’empresa Aigües de València, encarregada del manteniment dels col·lectors i embornals de la ciutat, ha entregat a la Regidoria de Serveis Públics un detallat resum dels treballs globals realitzats a la xarxa de clavegueram en la nostra ciutat, al llarg de l’any passat, en que s’han dut a terme 959 actuacions; s’han netejat 48.000 metres de col·lectors; 9.828 embornals o albellons, així com 667 pous.

Fernando Pascual, regidor de l’àrea, ha manifestat que «La xarxa de sanejament urbà de la població, ha estat distribuïda per a la seua correcta neteja en 16 sectors que agrupen diferents captadors i quadrícules de la pluja, el que permet realitzar actuacions per sectors i una correcta supervisió de tota la xarxa.»

Cal assenyalar que a més de les tasques rutinàries hi ha que afegir les actuacions de neteja que són urgents i que es realitzen a qualsevol tram de la ciutat, sent destacables les tasques realitzades pels diversos episodis de fortes pluges a Alzira en 2016.

El regidor ha recordat que es continua amb la revisió ocular de tots els embornals i pous existents en cada carrer de la nostra ciutat. Es pren nota de les deficiències de cada un d’ells, assenyalant: ruptures de reixetes, sifons, marc dels embornals, així com el remat perimetral de l’obra, i si és necessari canviar marc i reixeta, reparació de l’arqueta i remat perimetral de l’embornal amb formigó.

La ciutat ha quedat subdividida per sectors, en l’actualitat es continua actuant al sector 2 que comprem els carrers que envolten el perímetre d’avinguda Sants Patrons; Correus; Hort dels Frares; Joanot Martorell; Reis Catòlics i Doctor Ferran.

«Estes mesures no s’havien dut mai a terme a la nostra ciutat, el pas del temps ha produït un deteriorament en moltes trapes i embornals que l’empresa Aigües de València està condicionant», ha aclarit Fernando Pascual, regidor de Gestió Urbanística i Serveis Públics.

 

 

 

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here