Laicisme i confessionalitat en la societat actual / Opinió: Paco Sanz

0
779
Paco Sanz
Paco Sanz

Vivim temps d’incertesa, de confusió, de canvi. Les veritats que fins ahir creiem immutables, ara canvien a la velocitat del raig. Moltes coses estan en discussió. Entre elles la relació entre la religió i l’Estat. Per això, amb el màxim respecte a totes les persones, m’atreveix a donar la meua opinió, sense cap ànim de crear polèmica.

Encara que la nostra constitució proclama la no confessionalitat de l’Estat, -“cap confessió tindrà caràcter oficial” sense oblidar la necessària cooperació amb les distintes confessions-, el ben cert és que aquest dret fonamental no es compleix. Ho podem comprovar en la recent polèmica sobre les banderes hissades a mig pal per la mort de Crist o en la participació oficial de forces de l’ordre o de molts polítics en actes religiosos de tota mena.

El propi Papa Francisco -al que admire pel seu humanisme i per la defensa que fa dels dèbils, dels pobres i dels refugiats- va defensar en Brasil la laïcitat de l’Estat: “En general l’Estat laic és bo. És millor que un Estat confessional, perquè els Estats confessionals acaben malament”. Segurament recordava el context en el que va nàixer i viure el cristianisme en els seus primers temps o la frase de l’evangeli de Mateu: “Doneu al Cèsar el que és del Cèsar i a Déu el que és de Déu”. `

El laïcisme, no és antireligiós, sinó completament respectuós amb les creences de les persones. És una actitud que suposa respecte i autonomia de la religió, en quant no depén dels favors o protecció dels polítics o autoritats, i al mateix temps manté el paper neutre de l’Estat respecte a la religió, amb una actitud d’independència i col·laboració.

Això no implica que les autoritats no puguen participar en actes religiosos, però sempre a títol personal, no en funció del seu càrrec polític. Aquesta actitud de respecte és la que hauria de defensar-se des dels dos àmbits: civil i religiós. Soc conscient que aquesta opinió està renyida amb el populisme de molts polítics –acceptat per bona part de la nostra societat-, que pensen que han d’estar, en primera fila, si és necessari, de qualsevol acte on estiga present una quantitat significativa de persones. També està renyida amb la concepció de determinades jerarquies religioses que volen demostrar que l’Estat està indissolublement unit a la religió i depén d’ella.

Per suposat això no té res a vore en que molts d’aquests actes formen part de la cultura popular, en un ampli sentit del terme, però que no deixen de tindre el component religiós com vertebral en la seua idiosincràsia.

Els laics, coincideixen amb el Papa Francisco, que l’Estat laic és bo i afirmen reiteradament que la seua pretensió és aconseguir que Espanya siga un Estat en el qual, com diu la seua Constitució, cap religió tinga caràcter estatal. El laic no va contra cap religió, de fet molts creients són laics. No analitza ni critica les seues creences ni la seua litúrgia. Respecta al màxim totes les religions. Només insisteix, una altra vegada que no es barrege amb l’Estat.

Faig meues unes reflexions que vaig llegir recentment en un article de Manuel Girona: “El laïcisme és el contrari del sectarisme. Predica la tolerància. Que cada ciutadà puga decidir en llibertat, sense ingerències de cap tipus. El laic no és un afegit capritxós al concepte de ciutadania, sinó el dret a ser com un vol».

“El paper de qualsevol confessió religiosa en una democràcia laica és clar: exercir lliurement el culte, la transmissió de la seua fe i l’educació en la mateixa. Ni l’Estat laic pot exigir una altra cosa a les confessions, ni aquestes haurien d’esperar de l’Estat més que garantir-los tals llibertats.»

«La convivència pacífica entre les diferents religions es veu beneficiada per la laïcitat de l’Estat, que, sense assumir com a pròpia cap posició confessional, respecta i valora la presència del factor religiós en la societat».

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here