El Conservatori Mestre Vert de Carcaixent s’integra en la xarxa de la Generalitat

0
2208

Carcaixent Mestre VertAmb la cessió de l’edifici s’evita el tancament del centre i es regularitza la situació del centre

Per al curs 2017-2018, el Conservatori Mestre Vert de Carcaixent passarà a formar part de la xarxa pública de centres docents de música i dansa de la Generalitat Valenciana. Ha sigut la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport la que ha instat a l’Ajuntament de Carcaixent a tancar un procés iniciat en 1987 i regularitzar així la situació de la institució musical. A partir del proper curs, serà l’administració autonòmica la que assumirà totes les despeses de personal i de manteniment del centre. Amb esta mesura s’ha possibilitat la continuïtat del Conservatori de Carcaixent, institució que compta amb un gran prestigi més enllà de l’àmbit comarcal.

L’Ajuntament de Carcaixent va crear l’any 1985 l’organisme autònom Conservatori de Música i Dansa Mestre Vert per a la gestió dels serveis culturals i educatius de música i dansa del municipi. En 1987, este organisme autònom va signar un conveni amb la Generalitat pel qual, en el termini de sis anys, el centre s’integraria en la xarxa pública valenciana. Segons s’estipulava, l’administració autonòmica assumiria el professorat de música i l’organisme autònom el personal administratiu i de serveis, el professorat de dansa i les despeses de manteniment del centre. Però, vint anys després, està situació transitòria continuava sense consolidar-se fins que la Conselleria va instar a l’Ajuntament a regularitzar la situació del Conservatori mestre Vert.

D’esta manera, el Ple de l’Ajuntament de Carcaixent va aprovar ahir, amb els vots favorables de Compromís, PSOE, UxV i Reiniciem i les abstencions del Partit Popular i Gent de Carcaixent la cessió de l’edifici del Conservatori Mestre Vert a la Generalitat Valenciana. Segons la Generalitat, la cessió de l’edifici i, per tant, la integració en la xarxa pública, és l’única via per poder mantindre el centre en funcionament i regularitzar la situació.

Este canvi de titularitat lluny de suposar cap inconvenient per l’alumnat, serà un avantatge ja que veurà reduïdes de forma considerable les taxes acadèmiques. Tampoc es veuran alterats els plans d’estudi, perquè es mantindran els ensenyaments oficials de música, grau elemental i mitjà, que s’imparteixen en l’actualitat. Pel que fa a la dansa, la Generalitat no té prevista la seua continuïtat. No obstant això, l’Ajuntament de Carcaixent junt amb la Conselleria i la Lira Carcaixentina estan buscant solucions perquè l’alumnat puga continuar els seus estudis en la localitat, a través d’altres fórmules de col·laboració. El personal administratiu i de serveis, en ser funcionaris de carrera, passaran a formar part de la plantilla de l’Ajuntament de Carcaixent, tal i com s’estipulava en els estatuts en el cas de que es produira la integració a la xarxa pública.

Per a Paco Salom, alcalde de Carcaixent, finalment se soluciona una situació irregular que venia estenent-se per més de vint anys. “Amb la integració en la xarxa pública, consolidem el Conservatori Mestre Vert, un centre referent de l’ensenyament musical que sobrepassa l’àmbit comarcal. Des del primer moment teníem clar que la nostra responsabilitat assegurar la seua continuïtat, i tot pensant en la ciutat però sobretot en els màxims beneficiaris del canvi, que és l’alumnat, que veurà reduïdes les taxes, cosa que, fins i tot, podria augmentar en el futur el nombre de matriculacions i fer més atractiu el centre”.

 

 

 

 

Departament de Comunicació i Premsa 

Ajuntament de Carcaixent

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here