Borsa de treball a Sueca per a cobrir places d’agent de la Policia Local

0
434

Policia Local agents

L’Ajuntament de Sueca obri una nova convocatòria per constituir una borsa de treball per a cobrir, com a funcionari interí, places d’agent de la Policia Local vacant en la plantilla municipal mitjançant un procediment de selecció que serà d’oposició lliure.

Els candidats, que hauran de reunir els requisits especificats a les bases, hauran de superar una fase d’oposició que constarà de set proves. La primera consistirà en superar el reconeixement mèdic a la vista del certificats mèdics oficials, que aportaran els aspirants junt a la instància. La segon prova consistirà a superar les proves físiques que posen de manifest la capacitat per a l’exercici del lloc. La tercera tracta d’un test psicotècnic; la quarta prova consistirà en realitzar una prova pràctica basada en un informe policial, el qual serà proposat pel tribunal qualificador immediatament abans del seu inici. En la quinta prova hauran de realitzar una guia de carrers a proposta del tribunal i hauran d’assenyalar també la situació de diferents punts d’interés i la sexta consistirà en la realització d’un test de preguntes alternatives (50 preguntes). Totes les sis proves seran de caràcter obligatori i eliminatori. La sèptima i última prova versarà sobre una pràctica en valencià, que consistirà en traduir un text del castellà al valencià i viceversa.

La llista d’admesos i d’exclosos, i la data del començament de les proves físiques es farà públic al tauler d’anuncis de l’Ajuntament.

La borsa de treball resultant d’este procés tindrà una vigència màxima de 2 anys i anul·larà qualsevol borsa constituïda amb anterioritat.

Les instàncies podran presentar-se fins el pròxim dimarts, 28 de febrer, al Departament d’Informació i Atenció Ciutadana (DIAC) de l’Ajuntament de Sueca. Els interessats podran trobar la instància i les bases a la web www.sueca.es a la secció d’ocupació i formació (oposicions i concursos).

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here