Alzira modifica l’Ordenança Municipal de Venda no Sedentària

0
392

Ordenança alzira generEn la sessió plenària del mes de gener un dels punts tractats va ser la modificació provisional de l’Ordenança Municipal de Venda no Sedentària a la nostra ciutat.

Isabel Aguilar, vicealcaldessa i regidora de l’Àrea de Comerç, ha manifestat la voluntat municipal d’intentar millorar el mercat ambulant i, per tant, després d’atendre les peticions de l’Associació Valenciana de Mercaders (AVAME), s’han aprovat les modificacions demanades pels interessats.

Entre els canvis aprovats està el d’avançar mitja hora, de les 13.30 a les 13 hores, l’inici del desmuntatge de les parades.

En el cas del muntatge del mercat els dies festius, s’intentarà concentrar les parades als carrers Riola i Pere Morell, ja que eixos dies no acudixen la totalitat dels mercaders. S’ha intentat regular esta situació, donant prioritat per a ocupar les parades de venda als titulars habituals d’estos carrers i, si a les 8:30 alguna parada no estiguera instal·lada, podrà ser ocupada per un altre venedor.

Una altra de les modificacions, atenent les demandes d’AVAME, és la de no poder fer-se cap permuta, renovació o transmissió abans de quatre anya. Per últim, s’ha inclòs en l’Ordenança Municipal de Venta no Sedentària una gran reivindicació del comerciants, com és l’establiment d’un termini concret de presentació de sol·licituds de parades noves, canvis i ampliacions, que serà durant el mes d’abril de cada any.

Aquesta modificació va lligada a L’article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, en la redacció de la Llei 11/1999, de 21 d’abril, que disposa que la tramitació per a l’aprovació de les ordenances locals i també per a la modificació, s’ajustarà al procediment d’aprovació inicial pel Ple, informació pública i audiència als interessats en el termini mínim de trenta dies per a la presentació de reclamacions i sugerències, resolució, en el seu cas, de les que s’hagen presentat i aprovació definitiva pel Ple.

En el cas que no es presente cap reclamació o sugerència, s’entendrà definitivament adoptat l’acord fins a eixe moment provisional, tal i com disposa l’apartat final de l’article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local

La regidora escolta d’esta manera les peticions i reivindicacions del sector i amb estes modificacions es fan realitat les exigències dels qui, setmana darrere setmana, oferixen a la nostra ciutat el servei de mercat ambulant cada dimecres.

Per últim, cal assenyalar que estes modificacions han pogut portar-se endavant  gràcies als vots a favor de l’equip de govern (Compromís, PSPV-PSOE, i EUPV), i s’han abstingut els grups de l’oposició, PP i Ciutadans.

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here