Carcaixent rebrà del Consell 173.400€ per pal.liar els danys de l’incendi forestal de juny

1
460
Carcaixent al fons hores després de l'incendi
Carcaixent al fons hores després de l’incendi

El Consell aprova ajudes per a pal·liar els danys produïts pels incendis forestals de juny

El Consell ha aprovat la concessió d’ajudes per a pal·liar els danys produïts pels incendis forestals ocorreguts a la Comunitat Valenciana els dies 15, 16 i 17 de juny.

Aquestes ajudes estan destinades als municipis d’Alzira, Anna, Benifairó de les Valls, Bolbaite, Carcaixent, Chella, Cotes, Llocnou de Sant Jeroni, Sellent, Simat de la Valldigna, Sumacàrcer, Terrateig i Xàtiva.

Carcaixent amb 173.420,72 euros és el municipi més beneficiat per estes ajudes en ser el més perjudicat pel nombre d’hectàrees cremades en l’incendi forestal del passat mes de juny.

El passat 23 de juny, el Consell va acordar iniciar les actuacions per a pal·liar els danys produïts per aquests incendis. L’acord establia un termini perquè els municipis afectats presentaren les seues estimacions de danys.
L’import d’aquestes ajudes ascendix a 579.856,78 euros, amb la distribució següent :

Alzira, 2.500,98 euros
Anna, 95.531,38 euros
Benifairó de les Valls, 1.522,80 euros
Bolbaite, 709,80 euros
Carcaixent, 173.420,72 euros
Chella, 83.615,84 euros
Cotes, 3.977,02 euros
Llocnou de Sant Jeroni, 24.633,00 euros
Sellent, 72.451,48 euros
Simat de la Valldigna, 2.977,50 euros
Sumacàrcer, 78.768,76 euros
Terrateig, 36.335,30 euros
Xàtiva, 6.412,50 euros

Aquests imports s’hauran de destinar exclusivament a la realització, per part dels ajuntaments indicats, de les actuacions destinades a pal·liar els danys produïts en els incendis, bé per mitjà d’actuació directa o a través d’ajudes a persones físiques i jurídiques.

Les ajudes preveuen una cobertura de fins al 100 per cents dels danys produïts en infraestructures i béns públics; danys en instal·lacions i infraestructures agràries; en béns i infraestructures cinegètiques; i per danys en béns mobles i immobles de persones físiques o jurídiques (amb caràcter extraordinari es podran destinar a aquesta finalitat, amb la verificació prèvia que no estan coberts pel sistema general d’assegurances i sense que, en cap cas, puga superar-se el 100% dels danys produïts en l’incendi).

Les actuacions previstes en aquest decret s’atendran a càrrec al Fons de Contingència de l’exercici 2016. A aquest efecte, s’autoritza una disminució de crèdit per import de 579.856,78 euros i s’autoritza un augment del pressupost de despeses pel mateix import.

1 Comentario

  1. En este caso no vale con decir que «tota pedra fa paret» esto denota que no hay una apuesta clara y decidida de las administraciones por el medio ambiente. Una cosa son las campañas electorales, o lo pronto que se presentan los políticos, como debe de ser, en los puestos avanzados, durante los incendios, pero una vez se apagan las llamas, se acabo.

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here