Alzira millora l’estancament d’aigües en el creuament de Vicent Vidal i Josep Gregori

0
307

estancament-aigues-v-vidal-j-gregoriRecentment s’han executat uns treballs  al creuament entre les avingudes Vicent Vidal i José Gregori Furió, amb la finalitat d’evitar que les aigües provinents de l’escorrentia pluvial que baixen per l’avinguda José Gregori Furió formen un embassament, la qual cosa provoca dificultats al trànsit de vehicles i de persones en este important nus de comunicació.

L’acumulació de l’aigua té el seu origen en l’execució de la connexió entre les plataformes vials que conformen les avingudes Vicent Vidal i José Gregori Furió, ja que es troben a distint pla. Esta diferència de cota i pendent produïx que l’aigua s’acumule i acabe formant un embassament que va augmentant a mesura que l’escorrentia pluvial, provinent de l’avinguda José Gregori Furió, va aportant aigua.

El regidor de Gestió Urbanística, Fernando Pascual, ha manifestat que «l’avinguda José Gregori Furió constituïx una via de desaigüe natural de les aigües de pluja, ja que té un pendent descendent, encara que després de la urbanització de la zona s’ha impermeabilitzat molta superfície que abans eren camps i afavorien la infiltració de les aigües pluvials».

Malgrat que a l’avinguda José Gregori Furió hi ha prou albellons, el gran pendent existent, l’elevada escorrentia que acaba formant-se i l’arrossegament de terra i sòlids si les precipitacions són molt intenses, impedixen que els albellons puguen realitzar la seua funció de forma satisfactòria.

Pascual ha puntualitzat que «la solució executada ha consistit a instal·lar un albelló transversal de 16 ml de longitud, que va de banda a banda al punt més baix de l’avinguda José Gregori Furió, i que té com a finalitat interceptar tota l’aigua de l’escorrentia pluvial i introduir-la al clavegueram de la ciutat, mitjançant una doble connexió de canonades de 400 mm que conduïxen l’aigua al col·lector general de 600 mm de secció existent a l’avinguda José Gregori Furió».

Per evitar molèsties als veïns s’ha realitzat una connexió sifònica, entre el nou albelló tranversal i el col·lector existent, que evitarà les males olors. A més, s’han instal·lat uns elastòmers, de gran elasticitat, per absorbir les vibracions generades pel trànsit al passar per damunt i evitar així la generació de soroll.

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here