Alzira desenvoluparà distintes estratègies i accions contra la violéncia de génere

0
450
Concentració de hui davant l'Ajuntament
Concentració de hui davant l’Ajuntament

violencia-genere-alzira-9-pancarta violencia-genere-alzira-8 violencia-genere-alzira-7

violencia-genere-alzira

Un any més, l’Ajuntament d’Alzira se suma a la crida de Nacions Unides de commemorar el 25 de Novembre com a Dia Internacional de l’Eliminació de la Violència contra les dones, i ratifica el nostre ferm compromís permanent de rebuig de la violència de gènere, al mateix temps que reitera la nostra obligació de treballar fins a aconseguir la seua eradicació. Tenim la convicció que la tolerància zero amb la violència contra les dones ha de ser un valor i com a tal defensat per la societat en el seu conjunt.

Més de 800 dones han sigut assassinades a Espanya per les seues parelles o exparelles des de l’any 2003, data que marca l’inici de la recopilació de dades oficials. La violència de gènere és una violència que es dirigeix contra la dona pel fet de ser-ho al ser considerada pels seus agressors com a persones que no tenen els drets de llibertat, respecte i capacitat de decisió. És una forma de terrorisme al que la ciutadania hauria de respondre i no romandre impassibles. És una terrible xacra social a la qual tots hem de fer front.

Els Grups polítics de aquest ajuntament creiem i defensem la igualtat entre dones i homes com a principi fonamental. El nostre compromís contra la violència de gènere és ferm. En l’any 2004 es va aprovar la Llei Orgànica de Mesures de Protecció Integral contra la Violència de Gènere que ha suposat un revulsiu front a la violència de gènere en tots els seus aspectos, i que s’ha consolidat com a model internacional. Una llei per a la prevenció, protecció, persecució i càstic de la violència utilitzada pel company o excompany sentimental.

Una societat decent exigeix avançar cap a una societat segura i lliure de violència de gènere, que garantisca una resposta ràpida i efectiva a les dones que pateixen violència, així com als seus fills i filles. És per açò, que venim reclamant un Acord Social, Polític i Institucional contra la Violència de Gènere, que hauria d’estar permanentment en l’agenda política dels partits polítics per a arribar a ser una qüestió d’Estat prioritària.

És temps d’abordar amb voluntat política i amb decisió una resposta ferma de societat, partits polítics i institucions front a la violència masclista. És temps de solucions. Els movimients asociatives treballan per consolidar un gran Acord contra la violència de gènere que oferim a totes les forces polítiques. Una societat decent exigeix avançar cap a una societat segura i lliure de violència de gènere, que garantisca una resposta efectiva a les dones que pateixen violencia, així com als seus fills i filles, generant i oferint els mecanismes necessaris per a aconseguir-ho.

En primer lloc, cal reposar i dotar suficientment les partides pressupostàries i per objectius que s’han vingut retallant en els últims anys, especialment els recursos destinats a la prevenció i a l’assistència social de les víctimes de violència de gènere, dependents tant de les Comunitats Autònomes, com dels serveis de proximitat dels ajuntaments.

Entenem que és necessari crear un fons específic de suport als ajuntaments per a donar reforç a la xarxa de serveis públics, impulsant el paper que exercixen, i han de seguir exercint, els serveis socials municipals i els centres de la Dona.

En segon lloc cal dotar de recursos suficients per a garantir l’eficàcia de l’Administració de Justícia. Tots els estudis ens indiquen que les denúncies per violència de gènere no augmenten. A penes arriben al 30%, pel que el 70% queda impune. Cal lluitar contra aquesta impunitat perquè les víctimes tinguen confiança en la Justícia i se senten protegides, sense témer perdre als seus fills i filles.

Per tant, subratllem la necessitat d’engegar en els Jutjats Especialitzats en Violència de Gènere l’Acompanyament Judicial Personalitzat, per a fer accessible la informació a les dones víctimes de violència de gènere sobre l’itinerari i procediment més segur en el seu recorregut judicial, des del moment en el qual posen la denúncia fins al final del procés. Cada denúncia retirada és un èxit del maltractador en la seua estratègia de la por, de la coacció, de l’amenaçaSabem que la violència de gènere és un fenomen complex, per tant, els qui s’enfronten a ell han d’estar especialitzats i haver rebut una formació completa i rigorosa. Sabem que existeixen errades en la percepció del risc i en els informes psicosocials.

Sabem que en nombroses ocasions es revictimiza a les dones, per la qual cosa és necessària l’obligatorietat de formació específica en la matèria, impartida per una institució acreditada, prèviament a ocupar el seu lloc, tant dels magistrats al capdavant d’òrgan jurisdiccional especialitzat, com d’advocats, forenses i equips psicosocials que intervinguen en els Jutjats especialitzats de violència de gènere.

L’educació és una altra de les nostres preocupacions. Si no trenquem els cicles, la violència de gènere passarà de generació en generació, pel que és matèria de l’Acord tant el Pla Nacional de Sensibilització i Prevenció de la Violència de Gènere com el Pla integral per a prevenir, protegir i reparar el dany a menors víctimes de violència de gènere i, especialment, la incorporació al currículum en totes les etapes educatives la formació específica en Igualtat, educació afectiu- sexual i de prevenció de la violència de gènere.

Finalment, tal com han recomanat tant la CEDAW com a Conveni del Consell d’Europa sobre Prevenció i Lluita contra la Violència contra la Dona i la Violència Domèstica, estem convençuts que és el moment d’ampliar la Llei Integral contra la Violència de Gènere de manera que estiguen recollides en ella totes les manifestacions d’aquesta violència i no exclusivament les que es produeixen en relacions de parella com ocorre en aquest moment.

Un any més, volem recordar a totes i cadascuna de les víctimes mortals de la violència de gènere. Dones amb noms i cognoms, amb una vida per davant que es va ser truncada per una violència cruel exercida, precisament, per la persona amb la qual un dia van decidir compartir la seua vida. També a tots els menors, als fills i les filles dels maltractadors, víctimes al mateix temps d’aquesta violència.

Per tot això, es proposa l’adopció dels següents ACORDS:

1.- Aquest Ajuntament dedica un sentit i dolorós record a la memòria de totes les dones assassinades per violència de gènere, al temps que expressa el seu rebuig a totes les manifestacions d’aquesta violència, redobla el seu compromís amb les víctimes i declara la tolerància zero amb els maltractadors.

2.- Aquest Ajuntament declara la seua voluntat de fer de la prevenció contra les violències masclistes i la desigualtat una política prioritària i transversal, que impregne totes les polítiques desenvolupades a través de les seues regidories.

3.- És per això que es compromet a dissenyar estratègies d’actuació i elaborar els pressupostos municipals amb perspectiva de gènere, i això pel que fa a la violència contra les dones vol dir,

a.- Conèixer la realitat local respecte dels maltractaments, per detectar on cal actuar i on cal previndre.

b.- Elaborar un pla de formació del funcionariat, la totalitat de treballadors i treballadores municipals per tal que siguen sensibles i tinguen estratègies per treballar les polítiques de gènere i contra la violència.

c.- Introduir entre les prioritats municipals la protecció i assistència a les dones que pateixen violència de gènere.

d.- Desenvolupar estratègies de prevenció i accions contra la violència de gènere des dels àmbits educatiu, cultural, festiu, laboral, d’incentivació de l’associacionisme de les dones, sanitari, d’assistència social, dins les competències municipals i tenir-ho com a criteri transversal en qualsevol activitat municipal.

4.- Així mateix, es compromet a facilitar, a través dels mitjans públics dels quals disposa, tot tipus de campanyes dirigides a la prevenció, orientació i conscienciació de les desigualtats entre dones i homes i de la violència masclista.

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here