CCOO defensa la reversió de la sanitat de la Ribera

0
405
 • hospital-ecografo
  RIBERA SALUD porta 16 anys gestionant la sanitat de la Comarca de La Ribera. Durant este temps l’empresa s’ha dedicat a guanyar tots els diners que ha pogut, amb l’ajuda de la Generalitat Valenciana gestionada pel PP. El 31 de Març de 2018 s’acaba el contracte entre l’empresa i la Conselleria de Sanitat. RIBERA SALUD sembla no estar disposada a facilitar la reversió de la gestió de la Sanitat Pública, per lo que ha encetat una campanya de propaganda i publicitat, que no sé si serà legal, però que considere no és ètica. No és ètic que canvie un cartell d’informació de les prestacions de l’Hospital per un cartell propagandístic. No és ètic que utilitze les cites dels pacients per incloure publicitat. No és ètic que demane dades personals quan els pacients acudeixen a Urgències, per a què volem eixa informació? No és ètic que envien les cartes de citació per a la vacunació antigripal amb “publicitat enganyosa”. Que no és ètic que ara el PP es dedique a presentar mocions en defensa de RIBERA SALUD, quan ha estat 16 anys sense controlar la gestió que l’empresa privada feia als habitants de La Ribera.
  Des de CCOO estimem que:
  1. LA SALUT ÉS UN DRET NO UN NEGOCI, que ha d’estar garantit pels poders públics, mitjançant un sistema sanitari finançat amb els impostos i capaç d’oferir una atenció sanitària UNIVERSAL, EQUITATIVA, D’ACCÉS GRATUÏT I DE QUALITAT i amb les mateixes condicions a tota la població.
  2. Que estem assistint a una OFENSIVA CONTRA EL SISTEMA SANITARI PÚBLIC, que es concreta en pressions de les empreses d’Assegurances Sanitàries per a la PRIVATITZACIÓ de la Sanitat Pública, per a que facen negoci estes empreses .
  3. Que a la Comarca de La Ribera tenim un sistema de gestió, LA CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA, imposat pels governants de la Generalitat Valenciana del PP en l’any 1999, sense cap consulta a la població de La Ribera, sense diàleg, sense negociació, sense transparència… i amb l’únic interès, com es demostra cada dia, que el benefici econòmic de RIBERA SALUD, a costa dels nostres impostos.
  4. Ha estat evident la connivència d’interessos econòmics i polítics i el tracte de favor al sector privat dels polítics del PP a estes empreses: des de la fallida de l’empresa concessionària i el rescat per la Generalitat amb recursos públics, fins el desviament de pacients d’altres comarques a l’Hospital de La Ribera.
  5.Que el contracte entre Ribera Salud i la Conselleria de Sanitat finalitza el 31 de Març de 2018 i que la Conselleria de Sanitat ja ha iniciat el procés per a la reversió de l’Hospital de La Ribera, comunicant a l’empresa la intenció d’encetar un PROCÉS DIALOGAT, NEGOCIAT I TRANSPARENT i amb la participació de tots els agents implicats: Treballadors i Treballadores i
  Pacients.
  6. Que la CARTERA DE SERVEIS dels centres sanitaris valencians, la dissenya i la planifica la Conselleria de Sanitat. Les prestacions i les especialitats que té l’Hospital de La Ribera estan contemplades en el Pla d’Ordenació dels Recursos Sanitaris de la Conselleria de Sanitat i el
  Director General d’Assistència Sanitària ha garantit que va a MANTENIR LA CARTERA DE SERVEISCONTINUARÀ FUNCIONANT IGUAL.
  7. Que des de l’any 1999 no s’ha realitzat, cap estudi ni investigació des d’un organisme imparcial, neutral i equànime, que valore la privatització de l’Atenció Sanitària per RIBERA SALUD.
  El que si està clar es que els FONS PÚBLICS que gestiona directament la Conselleria de Sanitat es dediquen EXCLUSIVAMENT a l’activitat assistencial i a la seua millora i que quan els gestiona RIBERA SALUD es dedica a REPARTIR BENEFICIS als ACCIONISTES.
  8. La GESTIÓ DIRECTA té com a ÚNIC OBJECTIU prestar una Assistència Sanitària de qualitat, mentre que RIBERA SALUD, com empresa privada que és, té com a únic objectiu el benefici econòmic: GUANYAR DINERS. Es passa del CRITERI PURAMENT PROFESSIONAL per davant de ’ESTRICTAMENT ECONÒMIC d’empresa.
  9. Que es deixe de SEMBRAR LA POR I LA PREOCUPACIÓ entre la població i el personal que treballa als centres sanitaris de La Ribera. El dia 1 d’Abril de 2018 tots els centres sanitaris CONTINUARAN prestant el mateix servei sanitari a la població i amb el mateix personal.
  10. Que sembla sorprenent que el PP es preocupe ARA pel funcionament de la privatització de la Sanitat de La Ribera i que quan governava la Generalitat Valenciana, deixara de realitzar el control sobre RIBERA SALUD i la falta de transparència de la gestió de la sanitat.
  11. També sorprèn que el PP demane que es tinga en compte l’opinió dels pacients, quan va ser el PP el que va IMPOSAR el model de Concessió Administrativa en la Comarca de La Ribera, SENSE consulta, sense transparència, sense negociació, sense diàleg, sense participació..I
  després continuà fent Hospitals Públics com el de La Plana de Vil·la real en l’any 2.000.
  12. Resulta insòlit que el PP demane EXIGIR a la Generalitat Valenciana que explique clarament en què va a consistir la reversió, quan és el PP el que ens ha deixat en esta situació d’incertesa, de falta de transparència i d’inseguretat jurídica.
  13. Que les persones que treballen en La Ribera, si volen, continuaran treballant a partir de la reversió al sistema públic de la Concessió Sanitària i que a partir de l’1 d’Abril de 2018 el SISTEMA DE CONTRACTACIÓ ja no serà per AFINITAT POLÍTICA I/O FAMILIAR, sinó per la BORSA DE TREBALL de la Conselleria de Sanitat.
  14. Que fa falta que la Conselleria de Sanitat gestione directament la Sanitat de La Ribera per a que, valore directament la falta de llits hospitalaris, les altes incentivades, el temps d’espera quirúrgic i de Consulta reals, la falta de personal i la reducció de les substitucions, que repercuteix en la qualitat assistencial…
  15. Que si que EXIGIM a la Conselleria de Sanitat que faça complir escrupolosament el Plec de Condicions, que RIBERA SALUD execute totes les infraestructures pendents i que mantiguen les actuals en perfecte estat de funcionament. Que les infraestructures sanitàries comarcals siguen les suficients i necessaris per garantir una atenció sanitària digna, tant des d’un punt de vista ASSISTENCIAL COM PROFESSIONAL, de forma que els interessos econòmics no siguen els que regisquen la Sanitat, atès que és un dret constitucional protegit. Que s’eviten i controlen els REPAGAMENTS DELS SERVEIS I L’ESPECULACIÓ SANITÀRIA, que van en contra de la necessitat d’aconseguir una Sanitat que volem que siga Pública, Universal, Gratuïta i de Qualitat.
  16. Que exigim que en els nostres impostos es deixe de fer publicitat i propaganda de l’empresa privada RIBERA SALUD, en detriment de l’Assistència Sanitària, així com es deixen de demanar informes a grans gabinets jurídics, per litigar en contra de la reversió de l’Assistència
  Sanitària de La Ribera.
  En CCOO sempre hem defensat la GESTIÓ DIRECTA dels serveis públics i en especial del Sistema Sanitari, per això ara que vegem que s’acaba el contracte de RIBERA SALUD amb la Conselleria de Sanitat, anem a recolzar les actuacions que realitze la Conselleria de Sanitat per a revertir l’Assistència Sanitària de La Ribera i estem esperançats en aconseguir que una empresa
  privada deixe de fer NEGOCI I GUANYAR DINERS AMB LA NOSTRA SALUT.
  Àngels López
  Delegada de CCOO

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here