Aportacions de la Ribera en Bici al Pla d’Arbratge d’Alzira

1
420

Els arbres al carrer result

Plantació d'un arbre a Les Basses
Plantació d’un arbre a Les Basses

en molt beneficiosos per a millorar el clima (reducció fins a 5ºC la temperatura), la salut ambiental, la convivència a l’espai públic i l’estètica dels municipis. A Alzira tenim aproximadament la mitat del 13% de superfície de zona verda per habitant que marquen els estàndards europeus de qualitat, per tant ens falten al voltant d’altres 8000 arbres. Estem d’acord amb el Pla d’Arbratge, i en tant en quant es un Pla que s’autodenomina participatiu, volem que s’arrepleguen les següents aportacions:

1. Manteniment professional actualitatzat en Jardineria Ecológica (sense verins, ni malbaratament d’aigua ni pressupost) i Xerojardineria. Cal cuidar els arbres que ja en tenim, regarlos sols el primer any. Per exemple: els 5 que plantàrem a Les Basses, que quasi s’han mort per no regarlos, i ara s’han regat la setmana passada però sols els 2 fleixos, no els 2 lledoners ni l’arbocer que donen al carrer la Unió, i cal regarlos ja. Idem dels plantonets que plantàrem el Dia de l’Arbre a la Muntanyeta, alguns s’han mort per no regarlos quan calia, i ara necessiten aigua cada 2 o 3 setmanes.

2. Les marres han de replantarse immediatament, especialment als alcorques buits que hi ha per tot el poble, com per exemple al carrer Gandia.

3. Les plantes adequades són les mediterrànies xeròfiles, seques, com les centenars que en tenim a la Murta o la Casella. Són absolutament inadequades la gespa, les palmeres, els tarongers, etc. per raons obvies. L’objectiu ha de ser: mínim treball i aigua, i màxim arbres autòctons.

4.­Implicar al veïnat per a que la gent veja els arbres com a cosa pròpia i els cuide i els protegeixca. En concret, presentem les següents propostes per a la Tardor:

1. Cr. Trinidad Redal al costat de la carretera​, entre cada dos tarongers (molt inapropiats) caben perfectament 1 arbre gran o dos xicotets, els que siga però autòctons; actualment no tapen res de la carretera i mai seran arbres grans. Tanmateix, deixar de regar gespa, i si cal, substituirla per aromàtiques.

2. Cr. Trinidad Real per l’altra banda,​si no hi ha cables ni canonades baix, cal obrir alcorques amples (1’5 o 2 m) cada 5 metres o així, combinant aparcament i arbres.

3. Als carrers minats per baix de canonades i cablejat​, com el Felip II, es pot ficar macetons d’un metre cúbic cada 5 o 6 m (per deixar aparcament) amb arbres xicotets (com l’arbocer o el marfull) o arbustos grans (com el llentiscle). Si cal es pot començar davant les cases on els veïns ho assumisquen (el no 31 per exemple).

4. Als solars buits s’haurien de deixar els arbres que van eixint ells a soles (per exemple al Tulell els xops) i a més s’hauria d’acordar amb els propietaris plantarne arbres barats almenys al perímetre, a uns 2 metres de la vorera. Quan s’edifique, si cal tallarlos ja es tallaran.

5. Caldria combinar arbres amb horts ecològics urbans,​i un lloc ideal seria el solar públic i abandonat que hi ha entre l’iES R. Jaume i el Servef, ací es podríen crear entre 50 i 100 hortets més els arbres perimetrals (que podrien ser fruiters), amb l’avantatge d’estar dins dels casc urbà, en una zona jove i al costat d’una escola i un institut.

6. Cal donar​li solució a l’enorme solar entre l’Alquerieta i la Muntanyeta,​com a mínim es poden plantar centenars d’arbres pel perímetre i si es dibuixen carrers o pistes encara més. La nostra proposta seria convertir­lo en un bosc (autòcton) urbà.

7. Les rodones, ​com la de davant del Bingo està absolutament buida d’arbres (gespa només) i és enorme, per tant en ella cabríen centenars d’arbres, que poden ficarse com les que té la rodona que està per Vilella. Igual amb la rodona següent al final d’Avidesa.

8. Les dues vores de l’Autovia de la Ribera, entre Alzira i Carcaixent,​especialment entre carrilbici i carretera, caldria plantarles d’arbres menuts o arbustos grans, també xeròfils.

9. El greu impacte del fallat centre comercial de Vilella caldria almenys suavitzarlo amb arbres perimetrals.

La Ribera en Bici

1 Comentario

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here