L’Ajuntament de Carcaixent obri el seu Portal de Transparència

0
466

Carcaixent Portal transparènciaLa web possibilitarà, entre altres coses,  consultar l’estat d’execució dels pressupostos i els contractes subscrits

Des d’ahir ja està disponible el Portal de Transparència de l’Ajuntament de Carcaixent,  donant així compliment a la nova legislació estatal i autonòmica en esta matèria. Este portal, accessible des de la pàgina web corporativa www.carcaixent.es/transparencia , es presenta com a eina perquè els ciutadans puguen estar al dia del treball que du a terme la corporació, accedint a la informació pública més rellevant.

La creació del portal s’ha financiat amb una subvenció de la Conselleria Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació de 1.576€ que ha possibilitat l’elaboració de la pàgina web i la recollida de la informació per part d’una empresa externa. Tot i que ja hi ha molta informació disponible, al llarg de les pròximes setmanes aniran incorporant-se nous continguts

El portal es divideix en tres grans àrees. Per una banda està l’apartat de Transparència, que conté la informació corporativa publicada, destacant la normativa vigent i en tramitació, el pressupost i la seva execució, les subvencions atorgades, els convenis de col·laboració subscrits, els contractes públics, la plantilla i retribucions, i la informació referent als càrrecs electes.

Per altra banda,dins de l’espai “Sol·licita Informació” el ciutadà pot trobar diferents formularis per tal de fer arribar a l’ajuntament les seues propostes. Finalment, a l’apartat “On van els meus impostos?”, es mostra d’una forma clara i gràfica com es distribueix el pressupost,  d’on vénen els ingressos i a què es destina la despesa.

El regidor de Transparència i Participació, Natxo Escandell, ha destacat l’esforç del personal de l’Ajuntament a l’hora de recollir tota la informació per poder exterioritzar la feina que es du a terme. “Hem creat una nova eina per estar més a prop de totes les veïnes i veïns  i que puguen observar la feina desenvolupada per l’administració d’una manera simple i sense obstacles”.

La informació del portal s’anirà actualitzant periòdicament per tal d’oferir les dades més actuals, i anirà incrementant el nombre de continguts publicats. En aquesta línia, Natxo Escandell, ha volgut fer una crida a la ciutadania per a  que participen en el desenvolupament del portal, indicant quina informació troben a faltar i que creuen hauria de ser publicada. A més, ha assenyalat “este és un projecte de llarg recorregut i la intenció de l’Equip de Govern és anar més enllà del que la normativa exigeix i continuar treballant per a que el ciutadà se senta totalment part d’esta institució deixant-li tota la informació al seu abast per a que veja que no hi ha res que amagar”.

 

 

Departament de Comunicació i Premsa 

Ajuntament de Carcaixent

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here