Carcaixent garantix amb una ordenança la igualtat de condicions en la concessió d’ajudes

0
393

carcaixent plenari agost 15L’ordenança contempla regular els criteris de concessió, gestió i justificació de les subvencions als col·lectius i associacions locals

En la sessió ordinària del Ple del mes d’abril prevista per a esta vesprada, es presentarà una proposta d’ordenança per a regular la concessió de subvencions per part de l’Ajuntament. La proposta contempla regular els criteris de concessió, gestió i justificació de les subvencions als col·lectius i associacions locals. Amb està finalitat, s’ha preparat una ordenança reguladora de la concessió de subvencions que té com objectiu establir un regim comú i de mínims, tal i com estableix la Llei General de subvencions

Segons ha explicat l’equip de Govern, es vol acabar amb l’arbitrarietat a l’hora d’adjudicar les subvencions i garantir la igualtat de condicions per a totes les entitats que vulguen accedir a elles. També pretén fixar el procediment per regular la justificació de les ajudes econòmiques rebudes.

L’Equip de Govern han volgut deixar clar que l’import global destinat a entitats locals continuarà sent el mateix i que, en el cas de Benestar Social, serà  fins i tot superior. L’únic canvi és que la quantia de les ajudes rebudes s’ajustarà als projectes d’activitats que es presenten, els quals seran valorats per una comissió específica seguint la normativa vigent al respecte.

Així, segons queda establert en l’ordenança, el procediment de concessió serà el de concurrència competitiva, és a dir, a través de la comparació de les sol·licituds i projectes presentats per les pròpies associacions o col·lectius amb els criteris que s’establiran en les convocatòries d’ajudes. En l’ordenança queda fixat tot el procediment a seguir tant per a poder concórrer a les subvencions com per a justificar les ajudes rebudes per a poder efectuar-se el pagament.

Departament de Comunicació i Premsa 

Ajuntament de Carcaixent

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here