Més Algemesí acusa l’exalcalde de gastar 360.000€ en Leds «sense cap acte d’adjudicació»

0
366
L'exalcalde Vicent Garcia
L’exalcalde Vicent Garcia

La decisió de comprar els leds a l’empresa INELCOM no fou una decisió tècnica sinó únicament política que en el cas d’Algemesí, en 2012, es prengué saltant-se tots els mínims procediments legals que exigia la llei

No existeix cap resolució d’Alcaldia ni cap acord de junta que adjudique la comanda a eixa empresa. S’enviaren documents amb informació falsa a la Diputació per cobrar

El Pla d’Eficiència Energètica fou dissenyat per Diputació per a que aquestes decisions pogueren ser preses directament pels polítics sense necessitat de celebrar adjudicacions ni encomanar informes tècnics. I de fet així passà en el cas d’Algemesí.
INELCOM ha venut leds a Algemesí per valor de 1.085.000€. Qualsevol contracte d’aquest tipus, en condicions normals, hagués implicat l’existència d’un concurs públic de licitació amb criteris públics i nombrosos informes tècnics avalant la tria. Però com ací es tractava d’adherir-se a una central de compres, no hi calia. Altres ajuntaments encomanaren informes per decidir, però en el cas d’Algemesí la decisió de comprar a INELCOM la prengué en 2012 únicament i exclusivament el Sr Alcalde. Açò, ja de per si èticament i políticament reprovable, no és el pitjor sinó que allò preocupant és que no existeix cap acord admistratiu d’adjudicació de la comanda a INELCOM. Qualsevol compra d’eixe import no es pot adjudicar verbalment, sinó que l’ha de prendre algun òrgan de l’ajuntament. Tal acord no existeix.
L’ajuntament decidí adherir-se a la central de compres i això es va fer a través d’un simple resolució, la Resolució 2084/2012 de data 9 de novembre. Però per tal d’adherir-se calia, tant sol·licitar l’adhesió, com adjudicar la compra a una de les sis empreses de la central. Segons certificà el Secretari en un document de 3 de juny de 2013 en l’anterior Resolució de 9 de novembre de 2012 s’acordava tant adherir-se al Pla com adjudicar la compra a INELCOM.

El ben cert és que en l’esmentada resolució no hi figura l’adjudicació a INELCOM. De fet, així com les adjudicacions a INELCOM de 2013 i 2014 sí es realitzen a través d’acords de la Junta de Govern, que és l’òrgan que té la competència, en 2012 no existeix cap acord de la Junta de Govern adjudicant la compra, ni cap resolució tampoc d’Alcaldia. Malgrat tot, quan en 2013 s’envia la documentació pertinent a Diputació, en aquesta se certifica, falsament, que l’òrgan que adjudica la contractació és la Junta de Govern Local de data 9 de novembre (que era la de la resolució) de 2012.

En eixa data no se celebrà cap Junta ni en tot 2012 s’acordà adjudicar eixa primera comanda. M+S ALGEMESÍ ha estat diversos dies buscant en Contractació d’Obres Públiques i Intervenció l’acord. No ha aparegut ni consta en cap dels cinc expedients consultats que és tota la documentació existent.
Però no sols la decisió la va prendre el Sr Alcalde sense cap tipus d’informe tècnic que avalara que eixa era la millor opció, sinó que va ser sempre ell l’interlocutor davant l’empresa i qui negociava amb l’empresa. El Sr Alcalde prescindí totalment del paper dels tècnics i quan els requeria era sols per adonar les seues decisions.
Si ens fixem únicament en el que va passar en 2012 resulta escandalós. La primera referència que trobem d’INELCOM en tots els expedients és una factura “pro-forma” de data 7 de novembre de 2012, dos dies abans de la resolució, en la que figura com a client, no l’ajuntament, sinó els noms i cognoms del Sr Alcalde i el seu correu corporatiu. Això demostra que la negociació econòmica la dugué sempre personalment ell.

En l’expedient figura també dues “Sol·licitud de contractació”, un encàrrec ja en ferm del producte, signada pel Sr Alcalde, amb el segell d’Alcaldia però sense data. La primera, per un import inferior, va ser substituïda per la segona amb l’import exacte de la subvenció. El Sr Alcalde no té cap facultat legal per signar cap encàrrec de 360.000€ si això no ha estat acordat per la Junta. Senzillament signà un paper que no podia signar pel simple fet que atorgà una adjudicació sols de “paraula” a través d’una negociació personal amb aquesta empresa en la que no sabem si ell feia el paper d’administració davant l’empresa o de comercial de l’empresa davant l’administració. Tota adjudicació ha d’estar acordada per un òrgan de govern que l’atorgue i ací no existeix tal adjudicació. Si això li sumem que per tal que la Diputació pagarà s’han presentat documents amb dades falses l’assumpte és d’una gravetat extrema.

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here