Iván Martinez replica als sindicats policials que el futur retén ha de ser «sostenible»

1
442
Ivan Martinez regidor de Recursos Humans
Ivan Martinez regidor de Recursos Humans

En temps de canvis, com el que ha volgut la ciutadania en el passat mes de maig, i també ara en període electoral, com en el que estem immersos, resulta recorrent que es multipliquen les peticions per part de distints col·lectius, sol·licituds que són justes i necessàries en molts casos i que normalment s’havien quedat pendents. És evident la deixadesa d’anys en el manteniment de les actuals instal·lacions, la falta de mitjans i d’espais. Ací hem coincidit des d’EUPV amb els sindicats ara i adés.

La petició de la millora de l’actual retén per part de la policia és una d’elles. Però també la de molts altres col·lectius de treballadores i treballadors i altres entitats de fora de l’administració local. Això no obstant, crida l’atenció que l’exigència dels representants sindicals de la policia local haja de passar sí o sí per un nou edifici, amb un cost més que milionari només en la seua construcció, en el seu manteniment i en nou personal per poder sostindre’l.

Patrimoni en situació deplorable

I això en una situació financera molt feble per als ajuntaments. I més quan tenim patrimoni històric i cultural i altres béns públics en una situació deplorable: des del palau de Casassús, les cases de l’església de Santa Caterina, el magatzem de Cucó, diversos immobles en la Vila… Per no parlar de les mancances de moltes altres dependències municipals actuals: les del personal de la neteja, en el magatzem municipal, etc., etc.

Malauradament, aquest grup municipal no ha rebut cap alternativa més, en cinc anys de representació municipal, dels representants sindicals de la policia local. L’experiència de grans edificis o obres faraòniques al País Valencià hauria de ser suficient lliçó per a les forces que defensen les treballadores i treballadors: han sigut un autèntic fracàs o bé han tingut un cost sobreelevat que ha pagat la ciutadania. Les dificultats de gestió i el cost d’edificis nous en la nostra ciutat com el de la Mancomunitat, Serveis Socials i Cultura, la nova biblioteca o el Centre de Participació Ciutadana, en què falten encara més mitjans i personal, hauria de ser clarificador: cal uns espais que siguen sostenibles en tots els seus aspectes.

No està garantit el seu finançament

Un edifici de nova planta com el que es planteja per al retén, quan no està garantit el seu finançament, quan ni coneixem el seu cost final i en un lloc aïllat d’urbanització és tornar a caure en errors del passat. A més d’una greu irresponsabilitat. I nosaltres sempre hem proposat per la rehabilitació d’edificis, de forma més manejable, de forma més assumible, de forma que es poguera finançar adequadament.

S’ha posat, a més més, en entredit la gestió fins ara de la nostra regidoria quant a Recursos Humans i Organització, afirmant ni més ni menys “aceptando de forma recurrente su degradante situación laboral”. Aquest és un fet que ens crida poderosament l’atenció en sols sis mesos que duem governant, donat que hem arribat a acords en tot moment per mitjà de la Mesa Sectorial de Policia Local. Els policies locals adherits a la borsa d’hores extraordinàries percebran 15.000 euros més a l’any pel seu servei, augmentant el nombre d’hores, i s’ha tancat un acord per al conjunt de la legislatura. A més a més, les treballadores i els treballadors de la policia local rebran un 1% més de sou, després d’una dècada de retallades i congelacions, i s’ha abonat la retallada de la paga extra del 2012 per a tots els empleats públics (més de 250.000 euros de les arques municipals). El personal temporal equipararà el seu salari en el 2016, perquè mercè a un acord dels sindicats en el 2001 percebien encara hui un 20% menys que altres treballadores i treballadors fent una tasca similar, i això ha sigut un altre compromís complit per part d’EU. I no sols això, si no que el nostre ajuntament serà un dels quatre en tota la província en el que s’està examinant reduir l’edat de jubilació dels agents fins als 60 anys.

Millor gestió de la plantilla

El que instem als sindicats policials és que posen realment propostes damunt la taula. Com es pot gestionar millor una plantilla de més de 70 treballadores i treballadors, que tenen un elevat percentatge que no poden estar al carrer i que han de poder estar també al servei de tot l’ajuntament. Com es poden millorar dependències que s’hagen de fer amb recursos propis i adients, més ajustats a la realitat. Eixes són les tasques importants a fer, de les que no hem tingut fins ara resposta, i en les que esperem trobar-nos negociant mà a mà. Perquè amb propostes possibles i creïbles hem demostrat arribar a acords i on fóra menester.

Ivan Martínez Araque

Regidor de Recursos Humans i Organització

Portaveu d’EUPV en l’Ajuntament d’Alzira

1 Comentario

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here