Més Algemesí demana a la Generalitat el finançament «íntegre» de les escoles infantils

0
400

ALGEMESI taller reciclaje omic

Des de l’any 1985 l’ajuntament d’Algemesí compta amb centres educatius dedicats a l’atenció dels més menuts, des de que en aquell any assumira la gestió de les “guarderies” que havien posat en marxa les associacions de veïns. En l’actualitat aquelles “guarderies” s’han convertit en modernes Escoles Infantils Municipals de primer cicle que atenen a la població d’1 i 2 anys en tres centres diferents amb un total de 7 unitats educatives.

De fet a Algemesí els centres públics de primer cicle d’educació infantil són tots de titularitat municipal. La despesa d’aquests centres li costa a l’ajuntament uns 300.000€ anualment. La Conselleria, que és qui té realment la competència i l’obligació de prestar aquest servei, sols subvenciona a l’ajuntament –a través del Bono Infantil- amb 80.000€. 38.000€ aporten també els usuaris però la resta eixen de les arques municipals.

No obstant això des d’enguany l’actual llei 27/2013 de racionalització i sostenibilitat de l’administració local establia que aquesta competència és una competència de les anomenades “delegades” que pot exercir el municipi prèvia autorització de l’administració autonòmica, sempre i quan aquesta financie íntegrament el servei. Amb la llei en la mà les despeses de 2015 pertocava haver-les assumit la Generalitat, cosa que encara no ha fet. Descartada l’altra opció, que ella mateix  construirà centres públics i els dotara del seu personal, allò lògic és que, tenint present que l’ajuntament ja compta tant amb les instal·lacions com amb el personal titulat, a més d’una llarga tradició del servei, siga aquest qui el continu impartit. Però allò lògic també és reclamar a la Generalitat  que assumisca l’obligació que té de finançar el servei.

Des de M+S ALGEMESÍ aplaudim l’interés que els nous responsables de la Conselleria d’Educació tenen per oferir una educació pública, de qualitat i gratuïta per aquestes edats, interés que els ha porta a engegar enguany un pla pilot de places gratuïtes en centres de Conselleria per a alumnes de 2 anys. Tenint present, però, les circumstàncies concretes d’Algemesí, la inexistència possiblement d’espai suficient per atendre a aquests alumnes en els actuals centres públics de Conselleria, així com la inconveniència pedagògica de partir o dividir el cicle, allò que considerem més escaient és que en aquells pobles on ja l’ajuntament estiga oferint el servei, que continue oferint-lo de manera delegada, tot i que finançat íntegrament a través de convenis, per la Conselleria. L’anterior política de subvencionar indistintament part de les despeses tant de centres privats com públics no ha contribuït ni a rebaixar de facto els preus dels centres privats ni a consolidar una xarxa forta de centres públics de primer cicle d’educació infantil de titularitat municipal.

Ara és el moment d’utilitzar adequadament eixos recursos econòmics que no s’ha aprofitat per finançar íntegrament l’ensenyament públic d’educació infantil de primer cicle que imparteixen els consistoris. És per això que avui mateix hem presentat una moció per tal que l’ajuntament, que és qui presta el servei per delegació, reclame a la Conselleria que finance íntegrament aquest servei, i no sols parcialment com ha fet fins ara. Apostem per continuar prestant un servei que la Conselleria a hores d’ara no està en condicions de prestar al nostre centre, però apostem també per a que la Conselleria assumisca la seua obligació i aporte el finançament necessari. No seria lògic que s’obriren noves unitats de primer cicle públiques quan qui ha de finançar les actuals no ho fa.

M+S ALGEMESÍ amb aquesta petició que eleva al plenari compleix amb la seua obligació de defensar els interessos dels nostres ciutadans. Si Conselleria assumeix l’obligació que estableix la llei aconseguirem en el proper anys –o en els propers anys si es fa paulatinament- alliberar més de 150.000€ del pressupost municipal que poden anar destinats a finançar millor altres serves que són competència exclusiva del municipi.

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here