Carcaixent aprova l’ahesió al programa d’ajudes d’Hisenda

12
459

Aquest matí s’ha aprovat per 9 vots a favor (Compromís, Gent de Carcaixent), 6 abstencions (PP i PSOE) i 2 en contra (UxV) l’adhesió de l’Ajuntament al Fons de Finançament a Entitats Locals del Ministeri d’Hisenda per al 2016. El ple es va convocar amb caràcter urgent i extraordinari perquè el termini de presentació de sol·licituds finalitza el proper 31 d’agost. A aquest Fons poden concórrer les entitats locals que no es poden refinançar en prudència financera, així com els que tinguen pendent l’execució de sentències fermes, com és el cas de Carcaixent. L’objectiu de l’equip de govern, és fer possible el pagament de tres sentències fermes que té pendents l’Ajuntament referents a indemnitzacions per l’execució de tres Programes d’Actuació Integral (PAI) entre els anys 2003 i 2005, l’import de les quals supera els 1,2 milions d’euros.

En referència a aquest punt, també s’ha aprovat la pròrroga del Pla d’Ajust vigent, aprovat pel ple el 29 de març de 2012, fins el venciment, en el seu cas, de l’operació de crèdit prevista per pagar les sentències judicials. Segons va especificar el regidor d’Hisenda, Vicent Lluís Roca, si s’aprova l’adhesió al fons per part del Ministeri es permetria fer front al pagament de les sentències urbanístiques a través d’un préstec a deu anys a un interès molt baix i que, si és possible, es tractaria de cancel·lar abans. A més, en la mateixa línea de pagar futures sentències, també s’ha aprovat, per proposta de l’equip de Govern, la creació d’un fons de contingència de l’1% de les despeses no financeres.

Vicent Lluís Roca, regidor d’Hisenda, ha manifestat que una de les prioritats de l’Equip de Govern es sanejar els comptes de l’Ajuntament de Carcaixent, que es troben en una situació delicada ja que el deute actual és de quasi 14 milions d’euros. A més, ha reconegut que la pròrroga del Pla d’Ajust, aprovat en la legislatura anterior, és una conseqüència negativa de la possible adhesió al fons, però que “cal buscar quina alternativa és la menys dolenta, tenint en compte que l’Ajuntament ha de continuar prestant determinats serveis i pagant als seus proveïdors dins dels terminis legals”. A més, Vicent Lluís Roca,  ha volgut afegir que amb l’adhesió al fons “evitaríem desemborsar de cop l’import adeudat, i especialment allunyar el perill d’una intervenció judicial”.

Departament de Comunicació i Premsa 
Ajuntament de Carcaixent

12 Comentarios

 1. Pareix que s’està desfent com un sucre en aigua les esperances que molts ciutadans haviem posat en el canvi polític en l’Ajuntament.

  Encara s’està ficant en marxa la nova administració i ja estàn actuant amb un estil trilero i obscurantísta. Com si no, es pot qualificar el dur a Ple sense tots els informes necessaris, sense passar per la Comissió Informativa d’Hisenda i sense que la totalitat dels regidors tinguen temps d’estudiar una proposta tan important com la continuació del Pla d’Ajust i el augmentar l’endeutament de l’Ajuntament en mes de un mil.lió dos-cents mil euros.

  La qüestió te la suficient importància com per a que expliquen per què s’han esperat a convocar un Ple Extraordinàri i Urgent en agostitut i alevosía, tot just en la setmana que estava el senyor Alcalde de vacances, o tindrem que pensar que el senyor Salom no ha volgut donar la cara i explicar per què, quan estava el l’opossició es manifestava en contra del Pla d’Ajust i ara proposa la continuitat del mateix.

 2. Primer. L’Ajuntament de Carcaixent té pendents de pagament tres sentències fermes, que pugen aproximadament 1,2 milions d’euros, incloent interessos de demora, que augmenten cada dia que passa. Són sentències heretades del govern anterior, relacionades amb la política urbanística del PP, concretament amb la urbanització dels terrenys que actualment ocupa el centre comercial Eroski.

  Segon. A les persones demandants, per acord de Ple, se’ls va oferir un proposta de conveni per tal de fer efectives aquestes sentències en tres anys. Una ha acceptat l’acord, i les altres dos, no.

  Tercer. Estes sentències són fermes, és a dir, s’han de pagar sí o sí. El jutjat, a més, podria obligar-nos a fer-ho en qualsevol moment. Cal buscar per tant la manera menys perjudicial per a la ciutadania i per a l’Ajuntament. Perquè no oblidem que, necessàriament, per pagar eixos diners, s’hauran de llevar de determinades partides (fer retalls o aconseguir estalvis) o augmentar els ingressos (pujar impostos).

  Quart. El que s’ha aprovat és la sol·licitud d’adhesió al fons de finançament per a entitats locals del Ministeri d’Hisenda. En cap cas això vol dir que ens ho vagen a aprovar.

  Què obtenim si ens ho aproven? La possibilitat de concertar un préstec al 0,3% aproximadament d’interés per fer front a eixes sentències. Un interés molt més baix que el que estem pagant actualment per la demora. S’ha adquirit el compromís que la decisió de tirar endavant el préstec o no, cas que acceptaren l’adhesió, l’adoptaria el Ple, tot i que és una competència d’alcaldia.

  A què ens obliguem si finalment el Ministeri ens aprova la sol·licitud i el ple acorda signar el préstec? Bàsicament a:

  a) Tindre en vigor un pla d’ajust mentre estiga en vigor el préstec: s’ha optat per plantejat una pròrroga de l’actual, que no ens agrada. Ha sigut impossible fer-ne un de nou: pels terminis tan ajustats que ha fixat el Ministeri; i, sobretot, per falta de personal en Intervenció. Al període de vacances, s’ha sumat la baixa per malaltia de la viceinterventora, així que una única persona ha hagut d’assumir la feina habitual de quatre, més el tràmit d’aquest expedient.

  No és el pla d’ajust de Compromís, i no ens agrada. En qualsevol cas, com s’ha fet fins ara, la corporació pot acordar no aplicar algunes mesures previstes al pla, com ara l’augment d’impostos, sempre que compense la baixa d’ingressos amb una baixada de gastos. És el que pretenem fer. També es pot fer un nou pla d’ajust, però en la situació actual del departament aquesta feina és inassumible. Per això, entre d’altres motius, estem buscant opcions per tal de dotar de més personal l’àrea econòmica.

  I en qualsevol cas, mirarem d’amortitzar tan prompte com puguem, aquest préstec i altres.

  b) Dotar un fons de contingència amb al voltant d’entre 120.000 i 150.000 euros en els futurs pressupostos per si vinguera alguna sentència més.

  S’augmentaria el deute si finalment se signara el nou préstec? No. Canviem un deute amb uns particulars per un deute amb el banc. Això sí, amb interessos molt menors, perquè òbviament els interessos de demora judicials, actualment al voltant del 4,5% són molt més alts que eixe 0,3% del possible nou préstec. Encara que sí que comptabilitzaria com a deute viu en la Central d’Informació de Riscos Financers de les entitats locals cosa que ara no es produïx.

  Podríem eliminar el pla d’ajust? Si no haguérem de pagar les sentències potser. Però pagar-les suposa no tindre diners disponibles per a altres coses, com per exemple pagar als proveïdors, als quals ara s’està pagant-se dins del termini que marca la llei, precisament una de les condicions necessàries per eliminar el pla d’ajust.

  Per què el plenari s’ha convocat com a extraordinari i urgent? El termini de sol·licitud d’adhesió al fons acabava el 31 d’agost i aquesta sol·licitud l’havia d’aprovar el Ple. Com que al mes d’agost no està prevista la celebració de plens, té caràcter extraordinari.

  I ha sigut urgent perquè s’ha convocat la corporació amb menys de dos dies hàbils d’antelació. S’ha fet així perquè encara estava confeccionant-se part de la documentació.

  I si finalment no ens aproven l’adhesió al fons o es decideix no formalitzar el préstec? Com dèiem abans, com que les sentències s’han de pagar obligatòriament, es valoraran les diferents possibilitats, sempre d’acord amb allò que establisca el jutjat.

  • Moltes gràcies per explicar les raons de l’Equip de Govern de prendre la decissió d’adherir-se al Fons de Finançament i de mantenir el Pla d’Ajust a pesar de que segueixen dient que no els agrada.

   De tots els dubtes que segueixc tenint però, en els quals no vaig a insistir per no fer-me pesat, tinc un que no puc deixar de plantejar: ¿no es de veres que els funcionaris agafen les vacances quan ho permet el seu treball?, si es així, ¿com han autoritzat les vacances als funcionaris de l’àrea econòmica tenint pendent una qüestió tan important?.

 3. És una llàstima que qui ara demana tanta informació (que ha rebut) i mostra tanta indignació no els reclamara i no s’indignara durant els anys anteriors als responsables que han provocat el mal.
  Però ja sabem que hi ha que després de quatre anys encara justifica les seues mesures en l’herència rebuda i al mateix temps exigeix solucions immediates en 60 dies a problemes provocats per altres durant dotze anys.

  • No cal que et poses així Sento, soc crític amb la gent que està mes prop de la meua ideología per que vullc que ho facen be.
   Si abans et pareix que no he estat prou crític amb el PP, no es per què estiga d’acord amb el que han fet si no tot el contrari, però al PP no li puc demanar el mateix que a Compromís. O creus que sí?.

 4. És curiós que en este comentari Bloquer haja omés l’última pregunta que sí que consta en la seua nota explicativa sobre l’adhesió al fons en qüestió, eixa de, perquè altres grups s’oposen?
  Començaré per eixa creguem que tant en la Comissió d’Hisenda, com en el Ple com en la nota de premsa de Units per València s’explica prou la nostra postura contra esta petició. I li diría a Compromís que: Els únics que van a haver d’assumir els “pufos” del PP vullguen o no, són els ciutadans de Carcaixent, que són els que pagaran. Nosaltres ni entenem, ni pretenem que assumisquen vostés res, però com a govern van a haver de torejar amb molts assumptes conseqüència dels 20 anys de gestió del PP, molts dels quals vostés des de l’oposició podrien haver pogut evitar.
  D’altra banda, la seua acció de govern no la complica l’oposició, sinó la situació en què es troba el nostre Ajuntament, no crec que hagen de dedicar-se a especular o criminalitzar la labor de l’oposició. El seu comentari entenem que sona més que volen donar continuïtat a la política que desenrotllada durant anys, no hi ha suficients recursos, perquè més endeutament per a poder aplicar el nostre programa. El que Compromís pensa fer en esta legislatura no ho sabem, lo que sí que tenim clar és que la nostra intenció és que en el 2019 els ciutadans de Carcaixent, siga qui siga l’Alcalde i siga qui siga el partit en el govern, disposen d’un Ajuntament amb els comptes sanejades, a vostés, pel que s’ha vist, li preocupa més l’interés partidista que el general. Ací els únics que hereten són els ciutadans, no els polítics, perquè els primers paguen la mala gestió dels segons. I ara preguntem a Compromís: Per a quan un acord del Ple per a demanar responsabilitats patrimonials als mals gestors per la política urbanística dut a terme a Carcaixent i que ha provocat estes indemnitzacions?
  I ara per parts:
  Primer. Que hi ha tres sentències pendents (de moment) ja ho sabien vostés i nosaltres des de fa molt de temps, segurament vostés ho sabien molt abans que nosaltres.
  Segon. La proposta de conveni de pagament, era una proposta del PP-PSD que no va negociar amb la resta i no va fer cas de la possibilitat de proposar al jutjat el pagament de la indemnització en part amb terrenys públics per a no castigar tant la tresoreria municipal, vostés tampoc han contemplat este extrem, podien haver proposat una modificació de l’acord de ple i presentar-ho en el Jutjat, on en estos casos, segons paraules dels tècnics municipals, s’està donant la raó als Ajuntaments.
  Tercer. Les sentències s’han de pagar, per descomptat, igual que als proveïdors, però vostés no han buscat la manera menys perjudicial, simplement han improvisat i han tirat mà de l’auxili del “papa” estat, el més fàcil, sense valorar les conseqüències que això puga ocasionar pels compromisos a assumir que eixa ajuda comporta.
  Quart. Han aprovat una sol·licitud d’adhesió sabent que no es complixen els requisits exigits, per exemple que el pagament de les sentències hauria de provocar un desfasament en la Tresoreria, que no ha sigut justificat per mitjà del corresponent informe. L’únic desfasament que hi hauria és que disposarien de menys recursos per a altres coses, però això és apretar-se el cinturó, lo que els estem demanant als ciutadans que facen des de fa molt de temps.
  Si el Ministeri aprova el préstec, com han prorrogat el pla d’ajust vigent (eixe que no els agrada) haurem de complir les mesures que contempla fins a l’any 2026, que això suposa més pujades d’impostos. La Corporació pot acordar no aplicar algunes mesures previstes en el pla, però se’ls oblida dir que CONDICIONAT QUE EL MINISTERI DE LA SEUA APROVACIÓ A LA MODIFICACIÓ, la qual cosa ens deixa davall la seua tutela. Hem d’entendre que pretenen traslladar al Ministeri la responsabilitat futura de què no es puga abaixar impostos o taxes, o no ens autoritzen a actualitzar els cadastrals dels immobles al seu valor real o abaixar el tipus impositiu?
  Els interessos de demora judicials són 4,5% anual durant tres anys, els del préstec són 0,3% durant 10 anys, no ens han facilitat suficients dades per a saber qual seria l’import en euros de l’estalvi que suposa una opció enfront de l’altra.
  A hores d’ara, segons els tècnics municipals, estem en disposició d’eliminar el pla d’ajust, això sí, sempre que no s’haguera sol·licitat el préstec, perquè es complixen els terminis de morositat i per al 2015 havia consignació per a pagar una anualitat de les sentències.
  No hi ha escusa possible per a la urgència, perquè des de finals de juliol sabien que havia de convocar-se, que no estiguera tota la documentació preceptiva i necessària en l’expedient del ple significa, entre altres coses, que els grups de l’oposició no disposaven de la informació suficient per a crear-se una opinió respecte d’això i això és precisament del que ens hem queixat tots els grups de l’oposició, Compromís inclòs, en l’anterior legislatura.

  I finalment, tampoc té escusa que l’Alcalde no acudira al Ple, sabia que s’havia de celebrar, que era un assumpte molt important i segons les seues pròpies paraules, per a justificar el sou que cobra: “U és Alcalde 24 hores al dia, 365 dies a l’any” (no deia res de les vacacions).

  • Era una resposta a moscacojonera no a vosté. I en esta resposta aprofita per parlar d’allò que li interessa. Si he eliminat intencionadament la part final és perquè tracte de parlar objectivament i sense voler crear pol·lèmica innecessària amb un interlocutor (moscacojonera) que en principi planteja la pregunta sense fer populisme i que em mereix respecte.

   Pero ja posats simplement tres qüestions: la documentació del plenari que era necessària estava a la seua disposició en el departament corresponent. La segona, no parle vosté que des de finals de juliol se sabia perquè vosté sap perfectament quines són les condicions del departament corresponent, sap qué es podia fer en agost i qui podia fer les coses, i en quin moment s’ha pogut preparar la documentació mínima. I finalment, les seues opcions. Si tan clares tenia les opcions, haver-les presentat, (tenia temps des de finals de juliol).

 5. Mireu socis de les empreses que rebran indemnizacions i actual configuració de l’equip de govern i el seus recolçaments. Eixes son les solucions

 6. Bloquear, se ha quedado sin argumentos para debatir todas las verdades expuestas por Ana Calatayud, no luche contra los elementos, la verdad sólo tiene un camino, todo lo demás son excusas de mal pagador.

  • «Verdades… la verdad solo tiene un camino …»
   Quina por.
   Pobre de mi, innocent que sóc. Pensava que es podia debatre lliurement, i estar o no d’acord, però ja veig que ací sols i ha una veritat: la teua.
   Adeu

 7. Això mateix pensava jo, Bloquer, que es podia debatre lliurement, però pareix que no totes l’opinions cauen bé.

  Diu: » la documentació del plenari que era necessària estava a la seua disposició en el departament corresponent», FALS. Ni la documentació necessària estava a la meua disposició per a la comissió d’hisenda, ni per al Ple, que es va celebrar un rato després, de fet, l’informe de legalitat de secretaria es va entregar al membres de l’oposició a l’entrada del saló de plens abans que començara.

  Com està el departament d’intervenció, ho sabem tots, però això no és cap novetat, ve de temps.

  Diu: “I finalment, les seues opcions. Si tan clares tenia les opcions, haver-les presentat, (tenia temps des de finals de juliol), CERT per a qualsevol mes menys per a Agost, per si no ho sap, podem presentar les nostres propostes al Ple, previ dictamen en comissió, segons el Reglament Municipal i durant el mes d’Agost no hi ha ni comissions ni ple, per tant, no podíem presentar cap proposta, si l’Equip de Govern haguera volgut saber la nostra opinió, posició i/o propostes podria haver convocat una junta de portaveus per informar, cosa que no va fer, a més, com vol que presentem alguna proposta si no disposem de la informació?.

 8. Muy bien Ana, les has dado en todo el paladar, este Bloquer está muy bien informado o será parte del Equipo de Gobierno?, Paco con mal pie has entrado en el Gobierno del Ajuntament de Carcaixent, admites todo lo que antes en la oposición criticabas.

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here