Sis organitzacions demanen la «suspensió» del projecte de revisió del Pla del Xúquer

0
417

Xúquer Viu, Ecologistes en Acció, AEMS Ríos con Vida, Acció Ecologista-Agró, CCOO PV i la Ribera en Bici, demanen la immediata suspensió de la tramitació del projecte de revisió del Pla Hidrològic del Xúquer corresponent al cicle de planificació 2015-2021

Cal recordar que la publicació del Pla 2009-2015 es va fer tan sols fa un any, a juliol de 2014, amb una retardament de 4 anys i mig. Si aquell procés va ser criticat pels continus incompliments respecte al que fixava la Directiva Marc de l’Aigua, en aquest cas la premura per la seua aprovació, a més de no haver-se pogut avaluar les mesures que s’adoptaren per l’assoliment dels objectius del pla recentment aprovat, impedeix la participació de les comunitats autònomes i representants dels municipis, donat els canvis polítics que s’han produït i la impossibilitat d’un estudi seré i tranquil d’un pla que marcarà els pròxims 6 anys de planificació hidrològica.

Les raons per a demanar la suspensió del projecte de revisió del Pla Hidrològic 2015-2021 són les següents:

– Incompliment de la Directiva Marc de l’Aigua com reiteradament denuncien les organitzacions ecologistes i col·lectius socials tant públicament com davant els tribunals nacionals (recurs interposat per Ecologistes en Acció al Tribunal Suprem contra l’aprovació del Pla Hidrològic 2009-2015 de la demarcació del Xúquer, pendent encara de resolució).

– Vulneració del principi legal de la Llei d’Aigües sobre participació efectiva en la fase de consulta pública. Amb la publicació al BOE, 30 desembre de 2014, es va iniciar per un termini de 6 mesos el període de consulta de documentació i presentació pública d’al·legacions. Els resultats del procés electoral del 24 de maig del 2015 a les comunitats autònomes d’Aragó, Castella-la Manxa i Comunitat Valenciana, així com en tots els municipis que s’hi inclouen, han suposat un dràstic canvi en el mapa electoral, que a 30 de juny de 2015, data límit per a la presentació d’al·legacions, encara no havia permès, tenint en consideració els terminis legals, la total constitució de les institucions i la designació dels corresponents responsables públics en els òrgans de govern. Aquesta circumstància ha privat als nous representants democràticament elegits a les urnes, que formaran part del Comitè d’Autoritats Competents que ha d’aprovar el nou projecte, d’exercir el seu dret a formular les consideracions i al·legacions pertinents, vulnerant d’aquesta manera greument la voluntat expressada pels ciutadans.

– Il·legalitat del document sotmès a consulta pública com a conseqüència de la sentència del Tribunal Suprem, en la qual s’estima parcialment els recursos contenciós-administratius interposats per les representacions de la Junta Central d’Usuaris del Vinalopó, l’Alacantí i Consorci d’Aigües de la Marina Baixa i de la Comunitat General d’Usuaris del Canal Xúquer-Túria, declarem la nul·litat de la disposició final 1a i de l’apartat primer de la disposició final 3a del Reial Decret 255/2013, sobre la delimitació territorial de la Conca Hidrogràfica del Xúquer i de la Demarcació Hidrogràfica del Xúquer.

– Foscor i falta de transparència del nou projecte de Pla Hidrològic. No és de rebut que en l’art. 13.1 de la Normativa s’esmente una disposició transitòria del Reial Decret d’aprovació del pla hidrològic, que segurament limitarà l’abast de l’aplicació dels cabals ecològics que s’aproven, quan aquest esborrany de Reial Decret no formava part de la documentació que s’ha sotmès a informació pública i és desconegut per al públic, encara que segons sembla no ho és per als redactors del projecte de Pla Hidrològic que coneixen la seva redacció i abast.
– S’està tramitant alhora la modificació del Reial Decret pel que es modifica el Reglament del Domini Públic Hidràulic aprovat pel Reial Decret 849/1986, d’11 d’abril, en matèria de gestió de riscos d’inundació, cabdals ecològics, reserves hidrològicas i vessaments d’aigües residuals, qüestions totes que afecten de forma substancial a les determinacions dels Plans Hidrològics. No sembla lògic que es modifiquen les regles del joc mentre s’estan tramitant els Plans Hidrològics.

Les organitzacions firmants han demanat a la Confederació Hidrogràfica del Xúquer la suspensió de la tramitació, per a permetre l’estudi de la normativa a les Comunitats Autònomes i municipis representats i per altra part per aclarir les distintes incògnites plantejades en l’escrit. L’aprovació precipitada del Pla Hidrològic 2015-2021 en un intent d’uniformització de totes les demarcacions per part del Ministeri suposaria que el pla estaria viciat en origen pel seu contingut, per la falta de participació i pels avatars administratius.

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here