Carcaixent enceta el procés per «regularitzar» el sistema retributiu

10
504

L’equip de Govern enceta el procés per regularitzar el sistema retributiu dels treballadors municipals

El complements de productivitat eren irregulars i no s’adaptaven a la normativa vigent

Aquest matí l’Ajuntament de Carcaixent ha comunicat als sindicats i als membres de l’oposició la voluntat d’iniciar el procés per normalitzar el sistema retributiu dels funcionaris municipals amb l’objectiu d’adaptar-los a la legalitat i donar-los major estabilitat laboral. Concretament va a procedir-se a deixar sense efecte les resolucions aprovades per l’Ajuntament en relació al pagament mensual de quantitats variables a determinats empleats municipals en concepte de complement de productivitat. En la mateixa línia de la reestructuració, també quedarà sense efecte el decret en el que s’aprovava un complement mensual de 180€ als treballadors municipals per puntualitat i presència al lloc de feina. Aquesta decisió, se’ls ha comunicat aquest matí per escrit als interessats, que també rebran la notificació de forma oficial.

L’objecte d’aquestes mesures és donar major seguretat legal al treballadors ja que, tal i com està plantejat actualment, el complement de productivitat és irregular i no respecta la normativa vigent. Segons queda regulat, la productivitat està destinada a retribuir el rendiment de l’activitat extraordinària de manera puntual, per tant, no pot efectuar-se de forma lineal i mensual. Des de la regidoria de personal han explicat que aquesta compensació s’ha estat fent de manera arbitrària i subjectiva, creant desigualtats entre els mateixos treballadors municipals. Pel que fa al complement de presència i puntualitat, fins el moment estava pensat per “premiar” – així queda especificat al decret – la puntualitat dels treballadors en l’assistència al seu lloc de feina i la inexistència d’absències per un nombre menor de 10 dies. Respecte a esta mesura, l’actual equip de govern entén que la motivació, el seu moment, era equilibrar els sous amb la resta d’ajuntaments semblants, tot i utilitzar-se per penalitzar les baixes laborals, fins i tot les més justificades. El que no comparteix en absolut és la forma en la que es va establir la compensació ja que es tracta d’una pràctica irregular que hauria d’ajustar-se a la normativa.

Aquesta decisió, segons ha manifestat l’equip de govern, no ha sigut fàcil i, per aquest motiu, la seua voluntat és encetar, de manera immediata, el procés d’elaboració d’una nova Relació de Llocs de Treball (RLT) que regule els sous de manera objectiva i no deixe marge a l’arbitrarietat del grup polític que estiga al front de l’Ajuntament. En aquest sentit, ja s’han iniciat les negociacions corresponents per a redactar el plec de condicions i traure a concurs la realització d’una RLT, per part d’una empresa externa, que substituisca a l’actual, vigent des de 1994.

Departament de Comunicació i Premsa 
Ajuntament de Carcaixent

10 Comentarios

 1. 180 € PER PUNCTUALITAT?? D’el que s’entera uno….. El meu premi per aplegar a hora o abans i altres coses mes es, simplement, no perdre la feina.
  Ara entenc lo de tancar les portes de l’Ajuntament a les 13:30 en punt. Ah no… que no era eixe el tema de la punctualitat….

 2. Pareix ser que segueixen confundint l’Ajuntament amb Compromís, s’evidència quan diuen que “l’Ajuntament ha comunicat als sindicats i als membres de l’opossició…..”, ¿Qué els membres de l’opossició no son Ajuntament?.
  No queda massa clar el concepte de Complement de Productivitat i es important aclarir-ho, el comunicat diu que: “està destinada a retribuir el rendiment de l’activitat extraordinària”, quan deuría dir: està destinat a retribuïr l’especial rendiment, (coma) l’activitat extraordinària i l’interés i iniciativa amb que el funcionari fa el seu treball. No es el mateix, no senyor.
  Així i tot, fent un xicotet esforç s’entén el sentit del comunicat, i es cert que la part de complements de les retribucions s’esta fent al.legalment, però no és cap novetat, això ho sabien les anteriors Corporacions municipals de les quals vostés (quasi tots) formaven part.
  Feta aquesta xicoteta crítica, constructiva per supost, tinc que dir que tot el que siga organitzar, ordenar, estructurar, racionalitzar, etc. per tal de gestionar amb eficiencia els recursos municipals, benvingut siga, eixa es la seva obligació i si ho fan bé els estarem agraïts.
  Només uns dubtes i idees amb la intenció de participar:
  Per què, disposant l’Ajuntament d’un departament de Personal, tenen que contractar una empresa per a fer el Catàleg o Relació de Llocs de Treball. ¿Qué no saben fer-lo els funcionaris de dit departament o es que, directament no han contat amb ells?.
  L’actual estructura administrativa de l’Ajuntament, la mateixa que tenía Lola Botella, ¿els serveix per a dur a cap els objectius que Compromís portava al Programa Electoral?.
  Si van a dur a cap objectius diferents al P.P., l’estructura administrativa de l’Ajuntament, ¿no deuría, també ser diferent, adaptant-la a les noves necessitats?.
  Resumint, pense que sería mes llògic reorganitzar primer l’organigrama de l’estructura administrativa municipal, redefinir tasques i adaptar els recursos humans disponibles a les noves necessitats.
  Revisar primer l’actual Catàleg de Llocs de Treball i després, fer la nova Valoració de Llocs de Treball que proposen. Si ho fan com diu la nota de premsa que ho tenen previst tiraran els diners, els nostres diners.

  • Res a dir sobre la confusió entre equip de govern i ajuntament. Tens raó. Intentarem que no torne a passar.

   » … i es cert que la part de complements de les retribucions s’esta fent al.legalment, però no és cap novetat, això ho sabien les anteriors Corporacions municipals de les quals vostés (quasi tots) formaven part».

   Si formàvem part de les anteriors corporacions, i en contra ens manifestàrem (ahí estan les actes, i per la xarxa corren els videos amb intervencions nostres en eixe sentit). Per tant l’actuació actual no és contradictòria amb allò que vam fer aleshores. Ara que podem, actuem. Entenem que en el seu moment els treballadors acceptaren aquell sistema pervers; era de les poques maneres que podiem veure corregit el seu sou. No obstant això, no ho compartim. El sistema per a nosaltres era pervers, i de mala venda de cara a l’opinió pública. De fet, el mal nom del complement (puntualitat …) està jugant en contra dels treballadors/res, cosa que mai s’hauria d’haver acceptat. El que pretenem ara és corregir eixe sistema, i normalitzar el sistema retributiu.

   «Per què, disposant l’Ajuntament d’un departament de Personal, tenen que contractar una empresa per a fer el Catàleg o Relació de Llocs de Treball. ¿Qué no saben fer-lo els funcionaris de dit departament o es que, directament no han contat amb ells?»

   L’elaboració d’una nova relació de llocs de treball, ara per ara considerem que no pot fer-se sols pel departament de personal. Estem en contacte amb diferents empreses, entre elles el servei de la Diputació (que és gratuït), i al final l’empresa que resulte haurà de treballar comptant amb la col·laboració del departament de personal. Hi ha qui demana que es faça pels propis treballadors. Ja es vorà si eixa possibilitat quan els sindicats l’expliquen pot anar endavant.
   Important no oblidar que el departament de personal en sentit estricte ara són tres persones, una menys que fa uns mesos, i que les disponibilitats pressupostàries actuals impossibiliten anar més enllà. Per tant menys persones per a fer molta més feina no està clar que siga una bona opció.

   «L’actual estructura administrativa de l’Ajuntament, la mateixa que tenía Lola Botella, ¿els serveix per a dur a cap els objectius que Compromís portava al Programa Electoral?»

   A més i mig del canvi precipitar no veiem priritari fer canvis en l’estrucutra administrativa. Hi ha altres prioritats que cal afrontar en primer lloc.
   No hi ha cap dubte que l’extructura actual, per la forma i per la dotació de mitjans és inadequada. Tenim un ajuntament (que ningú s’ofenga) amb una estrucutura i unes formes envellides, inadequades per als temps actuals. Si volem que funcione com un rellotge alguns canvis cal fer, i també millorar la dotació de personal. Molts anys sense actuar en este tema ens han dut a una situació pròpia d’altres èpoques.

   La revisió de la relació de llocs de treball i la reorgaització són actuacions simultànies. No tenen per que comportar malbaratament de recursos.

   Finalment, com que està clar que saps del que parles, supose que d’una manera o altra col·laborarem en este procés. Gràcies per la crítica constructiva.

   • Nunca fueron admitidos los resultados de las empresas exteriores para revisar los RPT, han trabajado, han sacado sus conclusiones, pero al llegar a los distintos Equipos de Gobierno del Ayuntamiento de Carcaixent, han sido dejados los resultados a dormir los laureles en algún cajón del olvido, parece mentira que usted Sr. Salom no sepa eso y vuelva a insistir en lo mismo, es una forma de perder el tiempo y de gastar el dinero de los contribuyentes. Usted Sr. Salom se refiere a Actas pasadas cuando le conviene, pues sígalas al pie de la letra.

   • Benvingut al nou opinador «mosca cojonera».
    Agraiment al Alcalde que troba temps per contestar i explicar.
    Calma a tots, i cortesia, que el nou govern sols ha disposat d´un mes.

   • Moltes gràcies, senyor Alcalde, pel temps que ha dedicat a contestar-me i la cortesía en la que ho ha fet.
    Però, perdone que insisteixca en la qüestió de la revisió, pense que primer deuen omplir de contingut cada lloc de treball, o siga, fer la Relació de Llocs de Treball i després, en base a la feina que tinga cada Lloc, adjudicar-li el sou que li correspon al tipo de funcionari que l’ha d’ocupar i els complements que calga, o siga, Valorar cada Lloc de Treball.
    Si no ho fan així, en eixe ordre, el que a la pràctica faran, será valorar el funcionari i no el lloc i això sera un error de plantejament que no va a contentar a ningú i per arreglar un problema s’en crearà un altre mes greu.

 3. Ya empezamos los funcionarios a ver las orejas al Lobo, si quitan los complementos de puntualidad y asistencia, ya no veremos a funcionarios asistir a su trabajo con la pierna escayolada, o con el brazo en cabestrillo, o a las mujeres que han tenido un hijo asistir antes de sobrepasar los diéz días pos-parto y acogerse a un acortamiento de jornada por lactancia, si bien es cierto, esta era una forma de aumento de sueldo encubierto para que no lo impugnara la Delegación de Gobierno, pero ya veremos si el Equipo Compromís es capaz de equiparar los sueldos de los funcionarios de Carcaixent a los de Alzira, Algemesí o Gandía, sin incurrir en ninguna irregularidad o que no lo impugne la Delegación de Gobierno, es cierto que Lola cometió nuchas irregularidades en los Complementos de Productividad, y para eso están ustedes, para solucionarlas.

 4. Hombre digo yo que muy irregular no seria porque la oposicion nunca lo denuncio, y el secretario lo permitio.
  Ahora que con esta medida el equipo de compromís devia hacia los funcionarios todo el malestar , por los sueldos del alcalde y concejales, y las vacaciones en Bèlgica, pues si con los funcionarios ha creado un cortafuegos con el cual esconderse compromís por su mala gestion

  • Cierto, no era irregular, era ilegal pero con el beneplácito de los síndicalistas de turno, era por no agraviar a Lola Botella y su séquito, era inmoral ver como funcionarios con la pierna escayolada iban al trabajo siendo recogidos por el coche oficial de la policía local, o como funcionarios acudían a sus puestos de trabajo con el brazo en cabestrillo, o que después de estar enfermos seis o siete días, solicitaban de su médico el alta voluntaria por no agotar los diez días máximos de absentismo, era una vergüenza y los sindicatos de Carcaixent lo consentían, o más bien dicho, los de la Junta de Personal.en cuanto al Secretario, no nos olvidemos que Jordi fue apartado por no someterse a los caprichos de Lola Botella, y se contrató un Secretario a la carta.

 5. Con esta medida, el equipo del Bloc, ha rebajado el sueldo a los operarios del Ayuntamiento, en más de un 15 %.
  Habrán bastantes funcionarios que con esta medida no llegarán a cobrar ni 950 e., trabajadores que han ganado una oposición como funciorarios, y que se merecen otro trato. Con un decretazo, se les va a quitar gran parte de su sueldo, que había sido negociado con las anteriores Corporaciones, negociaciones duras y largas.
  Han actuado al estilo Rajoy. Me da verguenza, aunque no me extraña.

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here