El PSPV, Més Algemesí i EUPV consensuen un document amb 74 punts

1
390

El PSOE-PSPV Més Algemesí, i EUPV d’Algemesí consensuen un document amb els 74 punts que fins ara han acordat. Ahir pactàren nous punts relatius a joventut, cultura, esports i educació.

Hui, dijous, es tornaran a reunir per tal de continuar dialogant i d’arribar a acords programàtics per a la nova legislatura.

TREBALL, ECONOMIA, COMERÇ I AGRICULTURA

Treball

1. Augmentar considerablement la quantia de diners destinada al foment de l’ocupació arribant a dotar anualment les polítiques actives de treball amb la màxima dotació possible

2. Incentivar la contractació per part de les empreses de col·lectius que tenen més dificultats per accedir a un lloc de treball: majors de 45 anys, joves sense formació, dones maltractades…

3. Substituir les beques postformació per a titulats universitaris o de cicles per contractes laborals de qualitats que els permeten tant millorar el currículum com tenir un salari i unes condicions laborals dignes.

4. A través de l’Agència de Desenvolupament Local, i dotant-la de més personal, crear una oficina que done assessorament a emprenedors en matèria legal i es dedique a captar subvencions del Projecte Horitzó 2020 de la Unió Europea ajudant els nous empresaris a redactar els seus projectes.

Indústria

5. Exigir l’alliberament del peatge de l’AP7 en la seua integritat.

6. Reivindicar la CV-50

7. Implicació directa i conveni de gestió i cooperació en la Societat de Manteniment del Polígon industrial de Cotes.

Comerç

8. Potenciació del comerç local amb la creació d’un centre comercial urbà i obert al mateix temps que s’implementen línies de crèdit o ajuda als xicotets comerços per a la seua modernització i ampliació (passarel·les i plantilles web per a la venda on-line, ajudes a la renovació de la imatge corporativa, aplicació de les noves tecnologies a la gestió d’estocatge i facturació…)

Agricultura

9. Implantar a Algemesí centres d’investigació i d’estudis professionals agraris juntament amb la Conselleria, la Universitat de València, i si s’adhereix la COPAL

10. Lluitar, coordinadament amb la resta de pobles, per aconseguir una Denominació d’Origen per a la taronja de la Ribera

11. Augmentar substancialment la partida d’ajudes agràries per tal d’ajudar a la competitivitat del competitivitat dels nostres llauradors.
POLÍTIQUES SOCIALS I SERVEIS PÚBLICS

Dependència i gent gran

12. Revisió de l’ordenança de prestacions socials per establir una nova baremació més favorable al temps que ampliar la dotació pressupostària.

13. Formar els familiars i cuidadors de persones en situació de dependència per a que aquestes reben una millor atenció.

14. Ampliar la borsa de cuidadors i cuidadores per a persones en situació de dependència
15. Augmentar, potenciar i millorar l’assistència a la gent major: menjar a casa
16. Crear un observatòria de la dependència
17. Exigir a l’administració corresponent que col·labore amb nosaltres per a la creació d’una residència per a gent gran.

Integració social

18. Augmentar les inversions del Projecte Riu i completar-lo amb un Pla Integral de Revitalització de tot el barri del Raval buscant recursos d’altres adminitracions com la Diputació, la Generalitat, el Govern de l’Estat i la Unió Europea.
19. Oferir un servei d’intèrpret per a persones sordes que els puguen acompanyar quan realitzen gestions oficials a l’Ajuntament, ambulatoris, centres educatius, empreses de serveis…
20. Promoció entre la població immigrant de la creació d’associacions cíviques i de la seua participació i implicació en la vida pública.
Vivenda
21. Crear una oficina d’assessorament i mediació municipal entre creditors hipotecaris i entitats amb la finalitat de cercar alternatives als desnonaments.
Cooperació
22. Ampliar paulatinament el pressupost de cooperació fins arribar al 0,7% en sis anys.
23. Augmentar en un 50% la quantitat anual destinada a la creació d’un centre d’educació secundària al Basneere.
24. Establir beques solidàries per a joves que vullguen formar-se i al mateix temps contribuïr a projectes solidaris (Baasneere, Sahara,…)
Serveis públics

25. Fer una planificació i anàlisi per a millorar el sistema de recollida de fem per tal d’implementar finalment el sistema de porta a porta.
26. Incentivar la recollida selectiva de fem per afavorir el reciclatge fent campanyes de concienciació i educació en els mitjans municipals
27. Reorientar la linia de la policia local per convertir-la en una policia de proximitat i d’atenció al ciutadà
28. Demanar a la Comisaria de la Policia Nacional d’Alzira una major presència dels seus efectius per a realitzar tasques de vigilància i prevenció
29. Establiment d’un programa integral de seguretat en entorns escolars afavorint la no circulació de vehicles en les proximitats dels centres a les hores d’entrada i eixida dels alumnes.
30. Potenciar el funcionament de les comisions locals de Protecció Civil, democratitzar el seu funcionament, millorar la dotació de material i treballar coordinadament a nivell de Mancomunitat
31. Elaborar i potenciar un pla de conciliació entre la vida laboral i familiar per als treballadors municipals
32. Creació d’una brigada municipal de parcs i jardins que vaja assumint paulatinament el manteniment de les zones verdes
33. Canviar la política de construcció de níxols per tal de que el ciutadà sempre tinga per escollir entre senzill i doble
34. Obrir el cementeri, almenys per celebrar soterrars, diumenges i festius
35. Creació d’un protocol clar que regule la intervenció dels serveis municipals en el cas d’animals abandonats
36. Proposar a nivell comarcal un centre d’acollida per a animals abandonats gestionat per associacions de protectores i voluntariat

Joventut

37. Borses de viatge per a joves que se’n vagen d’Erasmus a l’estranger
38. Reorientar l’espai jove per a convertir-lo en un casal jove on siguen els propis joves proposen i organitzen les seues activitats
39. Augmentar els descomptes per a joves en cultura i esports
40. Orientació i ssessorament als instituts per a pares i alumnes per tal que puguen decidir quina carrera universitària cursar, conéixer amb quines eixides professionals compten i quines matèries s’hi estudien.
41. Creació d’una base de dades real i actualitzada sobre els treballs més demandats per a que valga d’orientació als joves a l’hora d’escollir el seu futur.

EDUCACIÓ, CULTURA, SANITAT I ESPORTS

Educació

42. Demanar l’ampliació de l’horari de l’E.O.I.
43. Gestionar la millora de les instal·lacions de l’E.P.A.
44. Dotar de menjadors les escoles infantils i ampliar les places
45. Augment de la dotació pressupostària per a modernitzar les escoles infantils
46. Obertura d’escoles matineres i perllongar el menjador escolar en juny i setempre als centres públics
47. Creació d’un banc de llibres municipal en coordinació amb els centres, AMPES i llibreries.
48. Bus a peu en les zones escolars
49. Assegurar la continuïtat i millora del Gabinet d’Orientació Escolar tornant-lo a dotar del personal suficient
50. Potenciar el teatre i l’esport escolar

Esports

51. Crear la plaça de gestor esportiu
52. Baixar les tarifes esportives i facilitar la reserva on-line
53. Millorar l’estat de la zona esportiva del Carrascalet
54. Programes d’iniciació a l’esport col·lectiu i integració als barris periferics
55. Promoure la implicació dels clubs esportius municipals en l’esport escolar
56. Creació d’una pàgina web on recollir i centralitzar tota la informació esportiva d’Algemesí; subvencions, clubs, activitats, horaris, resultats, legislació, calendari…
57. Donar a conéixer l’esport autòcton de la pilota valenciana entre escolars i públic en general
58. Buscar un acord econòmic amb la Generalitat per a la creació d’un trinquet homologat
59. Creació del Consell Municipal de l’Esport
60. Construcció d’un nou pavelló auxiliar al Pavelló 9 d’Octubre
61. Construcció de pistes d’skate al poliesportiu

Cultura

62. Ampliació de l’horari de la Biblioteca Municipal dotant-la de més personal quan siga possible
63. Transformar el primer pis de la Biblioteca Municipal en un Centre Municipal de Recursos Audiovisuals
64. Crear la figura de l’arxiver per a digitalitzar tot l’arxiu municipal paulatinament i posar-lo on-line
65. Remodelar i modernitzar el Centre Cultural Jaume I
66. Complementar la figura del cronista amb un grup assessor de recerca històrica
67. Facilitar l’ús dels espais culturals a les associacions i millorar l’equipament tècnic del Teatre Municipal
68. Creació del Consell Municipal de la Cultura i les Arts
69. Reposició del Premi de Composició per a Dolçaina
70. Beques i premis per a joves investigadors que estudien la història local
71. Impulsar unes Jornades Literàries i Musicals
72. Dotació de nous espais per als ensenyaments musicals
73. Crear un calendari cultural centralitzat
74. Signar un conveni amb altres institucions (Diputació, Conselleria, Universitat…) per convertir el Museu de la Festa en un Centre Superior d’Estudis Antropològics

1 Comentario

  1. Muy flojitos en los temas de Policia Local, al servicio del ciudadano y no del Jefe que asume funciones policiales que son competencia de la Policia Nacional y la Guardia Civil. Acabar con privilelegios y enchufes, y claridad e igualdad entre todos. Que ya vale. O lo contamos todo¿

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here