Quate tècnics municipals informen «negativament» sobre una factura a Algemesí

0
320

L’equip de govern d’Algemesí pagà en 2014 tres factures tot i tindre un informe desfavorable

La informació continguda en el Compte Anual de 2014 que està a disposició de tots els grups desvetlla que, igual que passà en 2013, tres han estat les factures que ha pagat l’equip de govern Popular i que tenen informe negatiu d’intervenció. Sobre una, relativa a despeses protocol·làries, ja va informar M+S ALGEMESÍ  i el motiu era per haver facturat eixa empresa més del límits per a contractes menor. L’altra és per un motiu similar i és relati va a una empresa de construcció que en maig de 2014 ja havia facturat, sense “haver tramitat el corresponent expedient de contractació”, 68.206,39€ quan en el cas de la construcció el límit per a contractes menors és de 50.000€. Tota empresa que facture més d’eixa quantitat ha d’haver aconseguit el contracte no de manera directa –vulgarment conegut com contractació “ a dit”-, sinó a través d’un concurs. En aquest cas, com en els casos donats a conèixer anteriorment per M+S ALGEMESÍ la contractació ha estat directa i sense concurs.

Però el que crida l’atenció és l’informe negatiu que s’emet en relació la factura relativa a l’assistència tècnica per a la redacció del Catàleg de Béns Immobles i les normes del Nucli Històric Tradicional que ascendeix a 9.000€ més IVA, factura que no és l’única que s’ha emés sobre aquest treball. Es tracta d’un estudi tècnic que es començà a l’inici de la legislatura i que al abastar diversos anys calia haver tret a concurs. Però la total manca de previsió de l’equip de govern que volia tancar ràpidament el tema ha provocat tècnicament el fraccionament d’un contracte en diversos anys, cosa que no permet la llei.

El pagament d’aquesta factura ha generat, cosa inaudita en aquest ajuntament, no sols que Intervenció formule una “objecció” a ella, sinó que el Secretari Municipal, el Cap del Servei d’Urbanisme i l’Arquitecte hagen emés informes desfavorables en els quals “es posa de manifest l’existència de defectes en la tramitació de l’expedient de contractació”.

Intervenció recorda als polítics locals que d’acord amb la nova llei de transparència (Llei 29/2013, article 28) “l’omisió del procediment de resolució de discrepàncies davant les objeccions suspensives de la intervenció constitueix una infracció molt greu”. Des de que ha entrat en vigor aquesta llei els polítics no poden “passar olímpicament” de les objeccions que plantegen els interventors i interventores i si ho fan generen responsabilitat administrativa o d’altres tipus.

Indica Intervenció que donat que el tema ja no té solució, la factura cal pagar-la per evitar “l’enriquiment injust” de l’Administració, ja que la tècnica que ha emés l’informe no és culpable que el polític no haja fet bé la seua feina, però explica clarament que el pagament no eximeix als polítics de les “responsabilitats que pogueren derivar-se d’aquestes actuacions administratives”.

Una vegada més queda clara la baixa qualitat de l’equip de govern popular que adjudica contractes passant dels procediment del que indica la llei, i en contra del que indiquen els tècnics. Aquestes irregularitats administratives no són una excepció, sinó que s’han convertit en ja un clàssic municipal. L’ajuntament d’Algemesí adjudica contractes a dits per damunt del que marca la llei “trossejant” els contractes, partint els serveis o materials en vàries factures.

Afortunadament tenim uns tècnics que saben fer molt bé la seua feina i amonesten quan pertoca a l’equip de govern. M+S ALGEMESÍ tenia l’esperança que després que l’any passat ja posàrem en coneixement de la ciutadania aquesta pràctica enguany es mirarien més i que el pagament de totes les factures de 2014 seria d’acord amb el que indica la legislació. Però enguany tampoc ha estat possible. L’equip de govern municipal no sap governar d’acord amb la llei i quan l’interessa se la bota simplement.

Però tot té el seu límit. Que siga no un, sinó quatre els funcionaris que emeten un informe negatiu sobre el pagament d’una factura és una cosa inaudita i que demostra el desgovern que regna en aquest moment en l’Ajuntament d’Algemesí. Desgovern, però, que aviat cesarà amb el nou canvi de govern que esperem es produisca en menys d’un mes.

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here