El 78% dels veïns d’Almussafes satisfets amb la qulitat de vida de la població

0
329

Un 48% dels ciutadans enquestats per l’ajuntament constaten una millora de la localitat en els últims cinc anys

En línies generals, la gestió municipal obté una nota entre el 5 i 7

L’Ajuntament d’Almussafes ja disposa dels resultats de l’enquesta municipal de control de qualitat dels servicis municipals, realitzada al juliol del 2014. Un total de 383 veïns majors de 12 anys i residents en la població, d’entre els 8.800 habitants empadronats, van servir de mostra en esta segona anàlisi realitzada amb entrevistes a peu de carrer, el primer es va completar l’any 2012, que valora la qualitat de la població en general, i dels equipaments, servicis públics i gestió dels àmbits d’actuació municipal, en particular. Les xifres parlen per si soles, ja que el 78% dels ciutadans valoren amb gran satisfacció la qualitat de vida del municipi, un 48% dels enquestats considera que la població ha millorat en els últims cinc anys i el futur de la ciutat és augurat per un 59% amb una percepció de millora.
El resultat general de la II enquesta municipal dels servicis i equipaments d’Almussafes, realitzada sobre una mostra de 383 veïns, distribuïts proporcionalment en totes les variables de sexe, edat, lloc de naixement, secció en què residixen i titulació acadèmica, al juliol del passat any 2014, denota un grau de positivisme elevat, quant a l’estat actual de la localitat i la percepció futura de la mateixa, superior a les dades concloses en l’anàlisi del 2012.
De fet, l’informe elaborat per l’equip tècnic municipal responsable de l’esmentat programa, després de l’anàlisi exhaustiva dels diferents qüestionaris, tira com a conclusions provades que quasi un 81% dels enquestats, tots ells majors de 12 anys i residents a Almussafes, perceben una millora o estabilitat de la població en els últims cinc anys, 11 punts més que en l’enquesta formalitzat l’any 2012. En este sentit, els menors de 18 anys els que es mostren més satisfets (un 59%), encara que també millora la percepció dels més crítics en el 2012, els jóvens menors de 25 anys i els adults entre 50 i 64 anys. Així mateix, es detecta una millora en la percepció dels veïns amb més estudis, ja que el 54% de llicenciats valora positivament el període i els diplomats creixen en un 21% respecte a l’última enquesta.
Així mateix, el futur de la ciutat és vist per un 59%, percentatge en què s’inclouen tots els grups d’edat, amb una percepció de millora en els pròxims anys, enfront del 47% de la població que ho pensava en dos anys abans. “Considerem que la gestió política que hem dut a terme, des de l’equip de govern durant els últims anys, ha sigut determinant i es reflectix clarament en les conclusions de la mostra, que no sols constaten la millora enfront de l’anterior legislatura, sinó que també aporten una visió molt optimista del futur d’una població en què es disfruta d’una gran qualitat de vida”, argumenta l’alcalde i regidor de Comunicació i Participació Ciutadana, Albert Girona.

Valoració dels servicis
Les dades demanades denoten que la valoració dels servicis i equipaments municipals és molt satisfactòria, ja que en una escala de l’1 al 10 tots superen l’aprovat, encara que el notable alt se’l porten els Parcs i Jardins i la Biblioteca Pública Municipal, ambdós amb un 7,7 de puntuació i el pavelló Poliesportiu, Pistes de Tenis i Pàdel i Piscines, que aconseguixen el 7,6. Entre 7 i 7,5 es troben el Centre Cultural, els Campos de Futbol, el Centre Municipal de Formació de Persones Adultes, la Llar del Jubilat, el parc Rural, el Poliesportiu i els mitjans de comunicació.

Programes i Polítiques de competència municipal
Les conclusions de la valoració de la gestió dels Àmbits d’Actuació Municipal són també molt satisfactòries. De fet, les polítiques més valorades són les festes, amb un 74%, la seguretat ciutadana (67%), la política cultural (65%), l’esportiva (60%), el manteniment de la ciutat (61%), l’atenció a la tercera edat (63%), l’atenció ciutadana (61%), la participació ciutadana (58%) i les accions mediambientals (54%).

Les qüestions de major preocupació per als veïns són les que van dirigides al la inserció laboral, el transport públic interurbà i la vivenda jove, cap de les tres de competència municipal, així com les plagues d’insectes i la política impositiva.

Mª José Girona
Departament de Comunicació

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here